Obsah

Nová prístupová cesta, chodníky a parkovacie plochy pred blokom 272

Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka