Obsah

Výstavba kanalizácie na Turkovskej ceste

Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka