Obsah

Spomienková slávnosť pri zreštaurovanom pomníku padlých v 1. svetovej vojne

Zdroj: Spravodajca mesta