Obsah

OZNAMY A POZVÁNKY

Správy

prvá
z 6
posledná

Odpočet spotreby elektrickej energie

V dňoch od 10.11. do 14.11.2020 /utorok až sobota/ v čase od 8,30 do 17,00 h.

-dňa 10.11.2020 /utorok/ časť mesta Stred - rodinné domy– bytovky individuálne, nakoľko sa odpočtár prevažne potrebuje dostať len do vchodu bytového domu
-dňa 11.11.2020 /streda/ časť Závodie
-dňa 12. až 14.11.2020 /štvrtok až sobota/ časť Predmier postupne od kruhového objazdu

celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

RODINNÉ CENTRUM POMOCI

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja s Rodinným centrom pomoci bola založená v roku 2018 z iniciatívy predsedníčky kraja Eriky Jurinovej. Od svojho vzniku pomáha znižovať chudobu a sociálne vylúčenie jednotlivcov i rodín. Podporuje ich počas sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdze, a pomáha im nadobudnúť sebestačnosť. Sme si vedomí, že počas pandémie koronavírusu sa mnohé rodiny ocitli na prahu chudoby, a aj týmto spôsobom im chceme dať vedieť, že naša nadácia a centrum pomoci im radi poradia, pomôžu a poskytnú podporu.

celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

Čaká nás druhé kolo celoplošného testovania

7.-8.11. 2020 celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

MV SR sa venuje seniorom celoročne

Ministerstvo vnútra SR sa seniorom, ktorí spadajú do kategórie zákonom chránených osôb (osoba nad 60 rokov) venuje celoročne. Na tejto cieľovej skupine je totiž často páchaná závažná trestná činnosť, ktorá v „lepšom“ prípade končí stratou ich celoživotných úspor, v horších prípadoch tragickejšie. celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor:

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

-prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie 
- zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinní predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor:

Ako dopadlo testovanie v našom meste

Miera pozitívnych prípadov je vysoko nad celoslovenským priemerom celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor:

Vážení občania, v týchto chvíľach prebieha celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie Covid – 19.

Všetky odberné miesta v našom meste sú otvorené od 7.00 hod.. Na každom mieste je dostatok zdravotníkov. Pred testovacími miestnosťami sa tvoria rady v priemere od 40 do 50 občanov. celý text

ostatné | 31. 10. 2020 | Autor:

Aktualizované informácie k celoplošnému testovaniu

Vážení občania,

počas nasledujúceho víkendu,  31.októbra a 1.novembra sa uskutoční celoplošné testovanie obyvateľstva.  celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Zmena režimu prevádzkovania spojov

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o zmene režimu prevádzkovania spojov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave, vykonávanej dopravnými spoločnosťami ARRIVA Liorbus, a.s. a SAD Žilina, a.s., s platnosťou od 30.10.2020. celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Mesto  Turzovka hľadá zdravotníkov pre celoplošné testovanie

Mesto Turzovka sa aktívne pripravuje na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré sa bude konať počas víkendov od 31. októbra do 1. novembra a od 7. do 8. novembra, vždy v sobotu a v nedeľu. celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave
rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu
úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného
sčítania. celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu

aktualizácia od 02.11.-08.11.2020 celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU V MESTE TURZOVKA

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 31. októbra do 1. novembra 2020 a od 7. až do 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele, denne v čase od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 22:00.

Upozorňujeme občanov, že nie všetky testovacie miestnosti  sú zhodné s tradične využívanými volebnými miestnosťami. Je to z dôvodu, že tieto priestory musia byť napr. priestrannejšie, s možnosťou vetrania a so samostatným vchodom a východom.

HARMONOGRAM TESTOVANIA V MESTE TURZOVKA celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:

Hľadáme dobrovoľníkov

Mesto Turzovka prosí o pomoc a hľadá dobrovoľníkov
ako administratívnu silu,
ktorí sa budú môcť zapojiť do celoštátneho testovania
v dňoch 30.10. – 1.11. a 06.11. – 08.11.2020 celý text

ostatné | 25. 10. 2020 | Autor:

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678

k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020 celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:

Súbor informácii k plošnému testovaniu


ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:

Ako postupovať pri podozrení na COVID-19

USMERNENIE A LINK NA STRÁNKU celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:
plagat

Výzva na predloženie návrhov  na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja v 5. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:
#

Ošípané

Africký mor celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor:
prasiatko

Informácia pre chovateľov hospodárskych zvierat

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor:

Odvolanie mimoriadnej situácie

dňa 09.10.2020 o 9,00 hod. celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor:

Vážení seniori,

je tu október, mesiac úcty k starším. Viac ako inokedy  si v tomto mesiaci uvedomujeme aké dôležité miesto v našom živote majú naši rodičia, starí rodičia a všetci skôr narodení. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladším. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor:

1. október – Medzinárodný deň starších

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov  1. október za „Medzinárodný deň starších“. celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor:

MINI BURZA OBLEČENIA

v stredu 30. septembra 2020 od 10:00 hod. do 15:00 hod. celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:

Tlačová správa

Domy a byty sčítavali aj počas leta
Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:

Svetový deň srdca

- základom je prevencia, navštívte Poradne zdravia

29. september celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:

Pozvánka na MsZ

na deň 23.09.2020 o 13.00 hod. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor:

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov a klinicky sa prejavuje ako demencia s plynulým zhoršovaním poznávacích a sociálnych schopností. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:

Poďakovanie poctivým nálezkyniam

Aj v našom meste sa nájdu čestní a slušní občania. V stredu 2.septembra našli p. Kubíková a p. Šperková zo Závodia v centre mesta finančnú hotovosť spolu so šekom. Neváhali a spoločnými silami s vedením mesta našli majiteľa.
Mesto Turzovka im ďakuje za príkladné konanie a poctivý prístup.
celý text

ostatné | 4. 9. 2020 | Autor:

9. september 2020 - Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme


Fetálny alkoholový syndróm je súbor telesných a mentálnych vývinových vád plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholu počas tehotenstva. Menej známy je pod skratkou FAS. Prvý medzinárodný deň bol slávený 9. 9. 1999 preto, aby si svet pamätal, že počas deviatich mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržať konzumácie alkoholu. Hlavnou úlohou tohto dňa je zvyšovanie informovanosti o rizikách, ktoré môžu vyplývať z užívania alkoholu počas tehotenstva. U žien, ktoré počas tehotenstva konzumujú alkohol pravidelne, sa FAS vyskytuje až u 30% detí. Znamená to, že FAS sa u detí vyskytuje častejšie  ako Downov syndróm či svalová dystrofia. celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor:
prvá
z 6
posledná