Obsah

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Typ: ostatné
O D V O L Á V A
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

od 03. 09. 2020 od  06:00 hod.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO

A ZÁCHRANNÉHO ZBORU  V ČADCI

ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca

_____________________________________________________________________________________________                    

Č.p.:  ORHZ-CA1 - 142-003  /2020                                                                                    V Čadci dňa:  02. 09. 2020

 

 

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)         a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

O D V O L Á V A

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

 

od 03. 09. 2020 od  06:00 hod.

 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa   16. 03. 2020.

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Čadci

 

pplk. Ing. Stanislav Zdařil 

 

                                                            

 

 

 

 


Vytvorené: 3. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 9. 2020 09:07
Autor: