Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Metodický pokyn o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Metodický pokyn k § 77 ods. 2 až 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Dátum vloženia: 15. 5. 2024 10:04
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 5. 2024 8:40

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste