Obsah

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci

Typ: ostatné
Odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO

A ZÁCHRANNÉHO ZBORU  V ČADCI

ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca

_____________________________________________________________________________________________                    

Č.p.:  ORHZ-CA1 - 117-001 /2021                                                                                    V Čadci dňa:  8. 04. 2021

 

 

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)         a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

O D V O L Á V A 

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

 

od 08. 04. 2021 od  09:00 hod.

 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa   31. 03. 2021.

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Čadci

 

pplk. Ing. Stanislav Zdařil 


Vytvorené: 8. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2021 11:27
Autor: