Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Svetový deň obezity

Svetový deň obezity

Svetový deň obezity – 4. marec
Jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov posledných rokov sa stala epidémia nadváhy a obezity.

 Za posledných 50 rokov sa výskyt obezity takmer strojnásobil, počet obéznych ľudí sa neustále zvyšuje a to nielen u dospelej ale i u detskej populácie.

Na základe týchto skutočností, bol 4. marec vyhlásený Svetovou obezitologickou federáciou a Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň obezity.

Na vzniku nadváhy a obezity sa podieľa najmä nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie – častá konzumácia mastných jedál, živočíšnych tukov, vysoký príjem cukru a soli, konzumácia veľkých porcií jedla, nepravidelné stravovanie, najväčší energetický príjem vo večerných hodinách, jedenie zo zvyku a bez prítomnosti hladu, rýchle a hltavé jedenie, nedostatočný pitný režim, sedavý spôsob života a nedostatok pohybovej aktivity. Ďalej sa na vzniku môže podieľať genetická predispozícia alebo rôzne metabolické a hormonálne faktory. Nadbytočná hmotnosť je vážny a rozšírený problém, ktorý sa týka čoraz väčšej skupiny ľudí. Ide o jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov, ktorý zásadne zhoršuje celkový zdravotný stav človeka. V dôsledku obezity narastá riziko vzniku mnohých zdravotných komplikácií a ochorení, ako hypertenzia (vysoký krvný tlak), ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, ateroskleróza, cievna mozgová príhoda, zvýšená hladina cholesterolu, porušená glukózová tolerancia, diabetes mellitus (cukrovka), rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina prsníka, gynekologické problémy, žlčníkové kamene, pečeňová steatóza (tzv. stukovatenie pečene), artróza kĺbov, syndróm spánkového apnoe (opakované krátke zástavy dýchania počas spánku) či kožné problémy. Obezita sa spája aj so zníženým pocitom telesnej a duševnej pohody (úzkostné poruchy, depresie), so zvýšenou úmrtnosťou, chorobnosťou a sociálnou izoláciou.

Na určenie stupňa nadváhy a obezity sa najčastejšie používa BMI index (Body Mass Index) = hmotnosť (v kg) / výška (v m2):

Klasifikácia

BMI

Riziko komplikácií obezity

Podvýživa

< 18,5

nízke riziko iných chorôb

Normálna hmotnosť

18,8 – 24,9

priemerné

Nadváha

25,0 – 29,9

mierne zvýšené

Obezita I. stupňa

30,0 – 34,9

stredne zvýšené

Obezita II. stupňa

35,0 – 39,9

veľmi zvýšené

Obezita III. stupňa

> 40

vysoké

Okrem množstva tuku v tele je z hľadiska zdravotných rizík dôležité aj jeho rozloženie v tele. Prvým – a rizikovejším typom obezity je androidný typ obezity, kedy je tuk uložený najmä na bruchu, hrudníku aj centrálne medzi orgánmi (tvar tela pripomína jablko) a tento typ sa vyskytuje prevažne u mužov. Rovnako v tomto prípade zohráva úlohu aj obvod pása - za nadmernú hodnotu obvodu pása považujeme u mužov hodnotu nad 102 cm a u žien viac ako 88 cm. Druhým typom je tzv. gynoidný typ obezity, pri ktorom je tuk kumulovaný najmä na bokoch a stehnách (tvar tela pripomína hrušku) a vyskytuje sa hlavne u žien.

V prevencii nadváhy a obezity hrá významnú úlohu životný štýl, ktorý je rozhodujúcim faktorom nášho života. Vďaka zdravému životnému štýlu si vieme svoje zdravie vo veľkej miere ovplyvniť aj my sami. Začať žiť zdravšie prináša mnoho benefitov, už pri znížení telesnej hmotnosti o 5 – 10 % dosahuje človek veľký zdravotný prínos. V prevencii nadváhy a obezity sa uplatňuje:

  • Úprava výživy a stravovacích návykov: pravidelné stravovanie (5 – 6x denne) – skôr menšie porcie jedla v častejších intervaloch, nevynechávajte raňajky, na jedenie si nájdite vždy dostatok času, vyvarujte sa jedeniu zo zvyku a bez prítomnosti hladu. Zahrňte do jedálnička dostatok čerstvého ovocia a zeleniny, strukovín, rýb, chudého mäsa, nesolených orechov, celozrnných výrobkov, jedlá pripravujte skôr varením alebo dusením. Obmedzte sladkosti, sladené nápoje, potraviny s vysokým obsahom soli, živočíšne tuky, mastné a vyprážané jedlá.
  • Dodržiavajte pitný režim: pitný režim u dospelého človeka by mal denne zahŕňať približne 2-2,5 litra tekutín, ideálna je čistá pitná voda alebo nesladený čaj.
  • Dostatočná pohybová aktivita: každý pohyb je lepší ako žiadny, ak ste sa dlhšie nevenovali žiadnej pohybovej aktivite, začnite pomaly a postupne zvyšuje záťaž. Zvoľte si formu pohybu, ktorá Vás baví a prináša Vám radosť, či už je to rýchla chôdza, turistika, plávanie, bicyklovanie, korčuľovanie, tanec, beh alebo posilňovanie. Rovnako skúste zaradiť do svojho denného života viac pohybu – napr. používajte schody namiesto výťahu, prípadne choďte častejšie pešo. Možností je veľa, je len na Vás aký druh pohybu si vyberiete.
  • Obmedzte čas pri počítači, telefóne či televízii: minimalizujte sedavý spôsob života.
  • Doprajte si kvalitný spánok: doprajte si dostatok času na oddych, dajte svojmu telu dostatok času zregenerovať sa, spracovať fyzickú a psychickú záťaž a načerpať nové sily.  

Obezita je jednou z kľúčových oblastí, ktorej venujú pozornosť zdravotníci po celom svete, vrátane Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré prevádzkujú Poradne zdravia. V rámci regiónu Kysúc je Poradňa zdravia zriadená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci. Zámerom Poradne zdravia je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení a to najmä srdcovo-cievnych a chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka). Poradenstvo spočíva vo vyšetrení hlavných rizikových faktorov. Ide o meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, vyšetrenie cholesterolu, triglyceridov, glukózy, meranie telesnej výšky, obvodu pása a bokov, hmotnosti, BMI indexu, WHR indexu, podielu telesného tuku, svalovej hmoty, viscerálneho tuku a bazálneho metabolizmu s následným zhodnotením stavu klienta, poradenstvom v danej problematike a edukáciou zameranou na zdravý životný štýl. Do Poradne zdravia môže prísť ktokoľvek, kto má záujem niečo sa dozvedieť o svojom zdraví. Na bezplatné vyšetrenie v Poradni zdravia je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. č. 041/4302618, prípadne e-mailom na: ca.vkz@uvzsr.sk.

(zdroj: www.uvzsr.sk, www.health.gov.sk)

 

Pripravilo:

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

 

Dátum vloženia: 3. 3. 2023 10:36
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 3. 2023 10:40

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste