Obsah

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Typ: ostatné
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021
k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpiso

Príloha

Vytvorené: 6. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2021 12:17
Autor: