Obsah

Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2022-2026

Typ: ostatné
Vážení obyvatelia Mesta Turzovka,
na základe Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Mesto Turzovka vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb.

Mesta Turzovka   vždy na  ďalšie obdobie a teraz Vám predkladáme návrh  na roky 2022 - 2026.

Spracovateľ vychádza z informácií získaných prostredníctvom zverejneného dotazníka a informácií získaných na stretnutí pracovnej skupiny.

KPSS stanovuje ciele, priority a opatrenia na zabezpečenie rozvoja a poskytovania sociálnych služieb vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám.  

V súvislosti s uvedeným Vám dávame možnosť k pripomienkovaniu predloženého návrhu uvedeného strategického dokumentu.  Pripomienky prosím spíšte vo forme: strana, citácia textu, ktorý  by ste mali v úmysle  zameniť a nový text ako i odôvodnenie pripomienky.

 

Svoje pripomienky k predloženému návrhu KPSS predkladajte v termíne do 09. 12. 2021

-   poštou na adresu: Mestský úrad Turzovka, Stred č. 178, Turzovka
-   mailovou poštou na adresu: marcela.polkova@turzovka.sk

KPSS

Opatrenie 1

Opatrenie 2

Opatrenie 3

Opatrenie 4


Prílohy

Vytvorené: 25. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 11. 2021 14:17
Autor: