Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2022-2026

Vážení obyvatelia Mesta Turzovka,
na základe Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Mesto Turzovka vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb.

Mesta Turzovka   vždy na  ďalšie obdobie a teraz Vám predkladáme návrh  na roky 2022 - 2026.

Spracovateľ vychádza z informácií získaných prostredníctvom zverejneného dotazníka a informácií získaných na stretnutí pracovnej skupiny.

KPSS stanovuje ciele, priority a opatrenia na zabezpečenie rozvoja a poskytovania sociálnych služieb vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám.  

V súvislosti s uvedeným Vám dávame možnosť k pripomienkovaniu predloženého návrhu uvedeného strategického dokumentu.  Pripomienky prosím spíšte vo forme: strana, citácia textu, ktorý  by ste mali v úmysle  zameniť a nový text ako i odôvodnenie pripomienky.

 

Svoje pripomienky k predloženému návrhu KPSS predkladajte v termíne do 09. 12. 2021

-   poštou na adresu: Mestský úrad Turzovka, Stred č. 178, Turzovka
-   mailovou poštou na adresu: marcela.polkova@turzovka.sk

KPSS

Opatrenie 1

Opatrenie 2

Opatrenie 3

Opatrenie 4

Prílohy

KPSS.pdf

KPSS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,28 MB

Opatrenie 1.pdf

Opatrenie 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,26 kB

Opatrenie 2.pdf

Opatrenie 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,77 kB

Opatrenie 3.pdf

Opatrenie 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,01 kB

Opatrenie 4.pdf

Opatrenie 4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 759,25 kB
Dátum vloženia: 25. 11. 2021 12:22
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 11. 2021 14:17
Autor:

Podujatie

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste