Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Výzva na podávanie návrhov na udeľovanie ocenení pre rok 2022

V zmysle Štatútu Mesta Turzovka a Všeobecne záväzného nariadenia o udeľovaní ocenení Mesta Turzovka sa v našom meste od roku 2000 pravidelne udeľujú ocenenia mesta.

Udeľovanie ocenení sa stalo veľmi milou a morálne uznávanou aktivitou mesta.

Za uvedené obdobie bolo ocenených už vyše 100 laureátov. Tak ako v uplynulých rokoch i v roku 2022 sa všetky termíny odvíjajú od termínu odovzdávania ocenení. To sa pravidelne uskutočňuje v rámci Beskydských slávností, zároveň jednotlivé termíny vyplývajú z ustanovení  platného VZN o udeľovaní ocenení Mesta Turzovka a pre rok 2022 sú nasledovné:

 

Február  2022 - vyhlásenie podávania návrhov bežnými oznamovacími prostriedkami

24.02.2022     -   informácia o vyhlásení podávania návrhov a oznámenie termínov na zasadnutí 

                           Komisie mládeže, vzdelávania, športu a kultúry / Komisii finančnej a správy 

                           majetku mesta

03.03.2022  -      zasadnutie MsZ - Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení Mesta 

                           Turzovka na rok 2022       

do 30.04.2022 – podávanie návrhov na jednotlivé ocenenia

do 31.05.2022 – posúdenie  formálnej stránky predložených návrhov v Komisii mládeže,   

                           vzdelávania, športu a kultúry a vypracovanie stanoviska pre rokovanie MsZ

do 23.06.2022 – schválenie laureátov na neverejnom zasadnutí poslancov MsZ

23.06.2022 –      vyhlásenie laureátov na udelenie ocenení mesta na rok 2022

12.08.2022 –      slávnostné zasadnutie MsZ – odovzdanie ocenení mesta pre rok 2022

 

      Návrhy  môžu predkladať primátor mesta a prostredníctvom poslancov MsZ iné právnické a fyzické osoby. Na to, aby mohol byť návrh schvaľovaný  poslancami na neverejnom  MsZ musí obsahovať všetky formálne náležitosti uvedené vo VZN mesta a musí byť doručený v uvedenom termíne. ( tlačivo + súhlas zverejnené na stránke mesta, resp. k dispozícii na MsÚ)

Vyhlásenie podávania návrhov bude zverejnené bežnými oznamovacími prostriedkami mesta  ( úradná tabuľa,  rozhlas,  infokanál TKR, Spravodajca, TVT internet – web stránka mesta a pod. )

NÁVRH NA UDELENIA OCENENÍ MESTA TURZOVKA

Prílohy

návrh na udelenie ocenení tlačivo.docx

návrh na udelenie ocenení tlačivo.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,85 kB
Dátum vloženia: 4. 3. 2022 9:27
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 3. 2022 9:32
Autor:

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste