Obsah

Zber objemného odpadu treba vopred nahlásiť

Typ: ostatné
Mesto Turzovka oznamuje občanom, že v tomto roku sa bude jarný zber objemného odpadu vykonávať na základe objednávkového systému v každej mestskej časti zvlášť.

Občan z bytového alebo rodinného domu, ktorý má záujem o zber tohto odpadu si musí jeho vývoz vopred objednať. V mestskej časti Stred sa bude objemný odpad zbierať od 21. apríla do 3. mája 2021.

Záujem o túto službu pre mestskú časť Stred treba nahlásiť do 20. apríla 2021 na Mestský podnik služieb Turzovka, č.t. 041 / 43 52 326, e - mailom mps.turzovka@gmail.com.

Nadiktovať treba: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a súpis odpadu, ktorý chce občan odovzdať.

            Mestský podnik služieb po spracovaní údajov vypracuje harmonogram a oznámi občanovi termín odvozu odpadu.

Objemný odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, väčších rozmerov, ktoré sa nezmestia do popolnice.

  • patria sem: hlavne nábytok, staré okná bez sklenenej výplne, dvere, nádoby, matrace, sanitárna technika, kovový šrot ( radiátory, zárubne) a pod.
  • nepatria sem: pneumatiky, stavebný odpad, azbest, autobatérie

Z dôvodu preventívnych opatrení súvisiacich s ochorením COVID - 19 (obmedzenie vychádzania), bude mesto popri zbere objemného odpadu zabezpečovať bezplatne aj zber elektroodpadu. Starý spotrebič nesmie byť poškodený (rozobratý).

 

Zber objemného odpadu v ostatných mestských častiach sa bude realizovať nasledovne:

MČ Závodie a  Predmier od 4. do 17. mája 2021

MČ Hlinené , Vyšný koniec a Turkov od 18. do 31. mája 2021


Vytvorené: 9. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 4. 2021 13:49
Autor: