Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ KYSÚC


„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy.

Má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“  

Združenie miest a obcí Dolných Kysúc 

Vážená pani prezidentka, 
Vážený pán predseda vlády SR, 
Vážení členovia vlády SR , 
Vážení poslanci a poslankyne NR SR, 
Združenie miesta obcí Slovenska

Primátori a starostovia kysuckých obcí sa obraciame na Vás s verejnou výzvou, ktorej cieľom je okamžité riešenie vzniknutej situácie v samospráve, ktorá je spôsobená nárastom cien energií, infláciou a prijatých zákonov a nariadení zo strany štátu, ktoré sa výsostne dotýkajú financovania samospráv a ich inštitúcií, ktoré zabezpečujú každodenný život bežných obyvateľov našej krajiny.

V úvode roka mesta a obce obdŕžali vyúčtovacie faktúry za energie, ktoré obsahovali aj rozpis platieb pre tento kalendárny rok. Vysoké nedoplatky za plyn a elektriku, ktoré sú spôsobené neúnosným nárastom ceny za MWh nám spôsobili, že stojíme pred kolapsom zabezpečovania každodenných povinností, ktoré vykonávame.

Navýšenie cien plynu sa v niektorých prípadoch pohybuje až o takmer 700%. Z doterajšej ceny za  1 MWh, ktorá sa pohybovala na úrovni 15 – 25 €, bola pre obce navýšená až na 150 - 200 €/1MWh bez DPH (január 2023).

Navýšenie cien elektriny zaznamenalo nárast  o viac ako 400%. Z doterajšej ceny silovej zložky el. energie za 1 MWh, ktorá sa pohybovala na úrovni 60 - 110 €, bola pre obce navýšená až na 450 – 600 €/1MWh bez DPH (január 2023).

Zároveň došlo k neúmernému navýšeniu distribučných poplatkov za energie.  

Je nelogické a nepochopiteľné, aby samosprávy – ako piliere fungovania nášho štátu, boli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nútené obmedziť, resp. ukončiť poskytovanie základných úloh, ktoré sú vykonávané na dennej báze v prospech života občanov. Enormným navýšením cien za energie, inflačným navýšením cien za tovary a služby k dennej spotrebe, prijatím zákonov, ktoré majú dopad na rozpočet samospráv, sme nútený obmedzovať, resp. zastaviť poskytovanie základných činností v oblasti školstva, sociálnych vecí, kultúry, údržby a bežného každodenného života miest a obcí.

 

Vážení predstavitelia štátu,

touto cestou Vás vyzývame, aby ste do konca januára 2023 našli riešenia a pomoc, ktoré zabezpečia základný chod miest a obcí v týchto napätých a neľahkých časoch. Žiadame zabezpečiť výpadok financií z podielu daní, ktoré sú spôsobené nárastom inflácie, energetickej krízy a prijímaním zákonov, ktoré majú finančný dopad na naše rozpočty.

Všetky menované dôvody nie sú spôsobené vlastnou činnosťou samospráv, ale rozhodnutím a konaním iných subjektov, preto žiadame dofinancovať reálny výpadok v hospodárení, ktorý je potrebný k základnému fungovaniu miest a obcí.

V prípade neriešenia našich požiadaviek budeme musieť pristupovať k nasledovným krokom:

  1. k zatváraniu a obmedzovaniu činnosti materských a základných škôl
  2. k obmedzeniu poskytovania sociálnych služieb
  3. k obmedzovaniu poskytovanie základných služieb  - vývoz odpadov, vypínanie verejného osvetlenia a iné.....

 

Vážení ústavní činitelia,

k dnešnému dňu neboli prezentované žiadne opatrenia, ktoré by viedli k pomoci samosprávam, ktoré boli a vždy budú nápomocní štátu a zároveň sú jeho najdôležitejším vykonávateľom mnohých úloh, ktoré sú prenesené na ich plecia.

Žiadame vás, aby v ťažkých chvíľach energetickej a inflačnej krízy ste vyvinuli maximálne úsilie pri pomoci samosprávam stáť na vlastných nohách, pretože bez fungujúcich miest a obcí, nemôže fungovať žiaden moderný a demokratický štát.

Pevne veríme, že naše požiadavky a pomoc štátu budú vypočuté a tak i naďalej môže fungovať partnerstvo samospráva – štát. V prípade, že naše požiadavky zostanú prázdnym výkrikom, pristúpime k tvrdším opatreniam, ktorých výsledkom bude nefungujúci a obmedzujúci každodenný život našich spoluobčanov.

V Čadci, 20.1.2023

Podpísaní: Primátori a starostovia Združenia miest a obcí Kysúc  a Združenia miest a obcí Dolných Kysúc.

 

                                                                               

                                                           JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.

                                             predseda združenia ZMO Kysúc

List primátorov a starostov Kysúc k energetickej kríze v samospráve

Kysucká deklarácia

Prílohy

List primátorov a starostov Kysúc k energetickej kríze v samospráve.pdf

List primátorov a starostov Kysúc k energetickej kríze v samospráve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 744,95 kB

Kysucká deklarácia.pdf

Kysucká deklarácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,36 kB
Dátum vloženia: 23. 1. 2023 14:10
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 1. 2023 10:44

Podujatie

PlagátPlagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste