Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Svetový deň Alzheimerovej choroby 21. september

Svetový deň Alzheimerovej choroby 21. september  1

21. september - Svetový deň Alzheimerovej choroby bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciu (WHO) a poukazuje na celospoločenský závažný problém, ktorý sa čoraz častejšie vyskytuje nie len u seniorov, ale i u mladšej populácie.

Počet postihnutých týmto typom demencie neustále narastá, z tohto dôvodu je od roku 2013 venovaný celý mesiac september uvedenému ochoreniu ako - Svetový mesiac Alzheimerovej choroby. 

   Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie mozgu, ktoré začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov a klinicky sa prejavuje ako demencia s plynulým zhoršovaním poznávacích a sociálnych schopností. Medzi varovné signály patrí zhoršovanie pamäti, poruchy myslenia a uvažovania, strata orientácie v priestore a v čase, či poruchy reči.

Ochorenie rozdeľujeme na tri štádia:

  • Počiatočné štádium: charakteristické miernymi, ľahko prehliadnuteľnými príznakmi, ako sú prechodná dezorientácia, časté opakovanie tých istých otázok, zabúdanie na nedávne rozhovory a udalosti.
  • Stredné štádium: zvyčajne najdlhším štádiom ochorenia, ktoré sa prejaví výraznejšími príznakmi, ako sú výpadky pamäte, zabúdanie mien členov rodiny, nespoznávanie známych miest, blúdenie, túlanie sa, zhoršenie reči – problémy s formulovaním viet.
  • Neskoré štádium: vyskytuje sa pokročilá strata pamäti, strata reči, nespoznávanie najbližších osôb, vecí ani dobre známych predmetov, výrazná strata hmotnosti, zhoršenie fyzického stavu, problémy s chôdzou, je potrebná celodenná starostlivosť (pomoc s pohybom, pri umývaní, obliekaní, jedení, pití).

Presná príčina vzniku Alzheimerovej choroby stále nie je známa. Na vzniku sa podieľa viacero rizikových faktorov, medzi neovplyvniteľné rizikové faktory patrí genetická predispozícia a vek – so stúpajúcim vekom narastá pravdepodobnosť vzniku ochorenia. Ďalšími faktormi sú hypertenzia, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka, znížená funkcia štítnej žľazy, fajčenie, málo pravidelného pohybu či nižší počet rokov vzdelania.

Doposiaľ nepoznáme lieky na úplne vyliečenie Alzheimerovej choroby. Medikamentózne sa spomaľuje rozvoj ochorenia - lieky, ktoré spomaľujú zhoršovanie rozumových schopností a pomáhajú udržiavať sebestačnosť chorých. K liečbe prislúcha podporná terapia a to: špecifický spôsob komunikácie s chorým, práca so spomienkami, liečba orientovaná na realitu, hry s pamäťou a prechádzky.

Základom prevencie Alzheimerovej choroby, ale i mnohých iných závažných ochorení, je zdravý životný štýl - strava by mala byť pestrá, s obsahom omega 3-mastných kyselín (zaraďte do jedálnička dostatok rýb, orechov, semien a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu je aj pravidelná pohybová aktivita. Doprajte si počas dňa dostatok pohybu, výber pohybovej aktivity je na Vás, možností pohybu je veľa, avšak nezabúdajte, že pohybová aktivita by mala byť prispôsobená veku a aktuálnemu zdravotnému stavu.  Ďalej sa v rámci prevencie odporúčajú cvičenia na tréning pamäti, logické či pamäťové hry, hry na pozornosť, neustále vzdelávanie, dostatok oddychu a spánku, duševná pohoda.  

Zdroj: (www.uvzsr.sk, www.neuraxpharm.com)

 

Pripravilo:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

 

Dátum vloženia: 20. 9. 2023 8:53
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 9. 2023 8:55

Podujatie

PlagátPlagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste