Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Kalendár opráv mestského rozhlasu pre rok 2018

Vychádzajúc z rozpočtu mesta Turzovka pre príspevkovú činnosť Mestský podnik služieb Turzovka na úseku údržby a opráv verejného osvetlenia uverejňuje kalendár opráv pre rok 2018:

Mesiac

Počet opráv MR

Dátum opravy MR

Február

1x

15.02.2018

Apríl

1x

12.04.2018

Jún

1x

14.06.2018

August

1x

09.08.2018

Október

1x

11.10.2018

December

1x

13.12.2018

Nepredvídané opravy (havárie) mestského rozhlasu sa budú odstraňovať ihneď po nahlásení na Mestskom podniku služieb, na telefónnom čísle : 43 52 326 alebo 0917 377 406 - p. Emil Hranec (elektrikár)

Dátum vloženia: 1. 1. 2018 14:26
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 2. 2018 14:26

Podujatie

Plagát

Kino Jašík

 

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste