Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Kalendár opráv verejného osvetlenia pre rok 2018

Vychádzajúc z rozpočtu mesta Turzovka pre príspevkovú činnosť Mestský podnik služieb Turzovka na úseku údržby a opráv verejného osvetlenia uverejňuje kalendár opráv pre rok 2018:

Mesiac

Počet opráv VO

Dátum opravy VO

Január

2x

11.01.2018

25.01.2018

Február

2x

08.02.2018

22.02.2018

Marec

2x

08.03.2018

22.03.2018

Apríl

2x

05.04.2018

19.04.2018

Máj

1x

10.05.2018

Jún

1x

07.06.2018

Júl

1x

04.07.2018

August

1x

02.08.2018

September

1x

06.09.2018

Október

2x

04.10.2018

18.10.2018

November

2x

02.11.2018

15.11.2018

December

2x

06.12.2018

20.12.2018

Nepredvídané opravy (havárie) verejného osvetlenia sa budú odstraňovať ihneď po nahlásení na Mestskom podniku služieb, na telefónnom čísle : 43 52 326 alebo 0917 377 406 - p. Emil Hranec (elektrikár)

Dátum vloženia: 1. 1. 2018 14:29
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 2. 2018 14:29

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste