Obsah

Euroregión Beskydy - energie bez hranic

Typ: ostatné
Projekt

loga

Projekt „EUROREGION BESKYDY – energie bez hranic“, číslo: CZ/FMP.14/0347, je spolufinancovaný z prostriedkov  ERDF v rámci OPPS SK-CZ  2007-2013 prostredníctvom Fondu mikroprojektu Regiónu Biele Karpaty

„FOND MIKROPROJEKTOV“

logo
 

Projekt : ,,EUROREGIÓN BESKYDY – energie bez hranic,,

Od januára 2014 do konca  septembra 2014 Región Beskydy ( česká časť trojstranného Euroregiónu Beskydy) spoločne s Mikroregiónom Horných Kysúc a slovenským Regiónom Beskydy ( slovenská časť Euroregiónu Beskydy) , realizuje mikroprojekt ,, EUROREGIÓN BESKYDY – energie bez hranic „. 
Cieľom projektu je zintenzívnenie spolupráce medzi sekretariátom českej a slovenskej časti euroregiónu a Mikroregiónom Horné Kysuce, zefektívnenie spolupráce medzi slovenskými a českými členskými obcami, výmena skúseností a vzájomná pomoc pri využívaní fondov EÚ, zvyšovanie image euroregiónu a zvýšenie informovanosti verejnosti o činnosti a práci združenia.

Mikroprojekt sa skladá s implementovaných aktivít :
- Spoločné preteky predstaviteľov miest a obcí v zjazdovom lyžovaní
- Workshopy zamerané na tvorbu akčného plánu českej  a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy
- Zhodnotenie absorpčnej kapacity územia, zmapovanie potreby územia formou dotazníkového prieskumu
- Grafické spracovanie a tlač stolného kalendára – téma spoločných aktivít Euroregiónu Beskydy.
- Ľahkoatletické majstrovstvá detí Euroregiónu Beskydy.
- Propagácia projektu a jeho aktivít.

Mikroprojekt  ,, EUROREGIÓN BESKYDY – energie bez hranic“ je realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektov Región Biele Karpaty.

1.WORKSHOP V RÁMCI PROJEKTU ,,EUROREGIÓN BESKYDY – energie bez hranic,,

Dňa 17. februára 2014 sa vo Frýdku – Místku uskutočnilo spoločné jednanie zástupcov Euroregiónu Beskydy v rámci projektu ,,EUROREGION BESKYDY – energie bez hranic“.  Jednania sa zúčastnili členovia predstavenstva národných častí euroregiónu. Pozvanie na jednanie prijala taktiež senátorka a predsedkyňa Regiónu Beskydy Ing. Eva Richtrová, primátor mesta Frýdek – Místek Mgr. Michal Pobucký DiS, primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma, predseda Mikroregiónu Horných Kysúc a primátor mesta Turzovka pán Miroslav Rejda ako i ďalší hostia. Cieľom spoločného jednania bolo schválenie plánu činnosti Euroregiónu Beskydy pre rok 2014 a realizácia strategických projektov CZ-SK časti Euroregiónu Beskydy.
 
Pani Dagmar Valašková predstavila plán činností Euroregiónu Beskydy pre rok 2014, ktorý predsedajúca česká časť euroregiónu navrhla. Zdôraznila, že navrhnuté aktivity  sú spoločnými aktivitami a teda aj aktivitami realizovanými za účasti všetkých partnerov :

Harmonogram aktivít :
- Majstrovstvá starostov Euroregiónu Beskyd v lyžovaní  - termín 19.3.2014
- Stretnutie zástupcov Euroregiónu Beskydy v Prahe, neformálne jednanie Prezídia – termín 23.-25.4.2014
- Spoločný výstup na Lysú Horu – termín 18.6.2014
- Majstrovstvá Euroregiónu Beskydy v ľahkej atletike – termín: október 2014 ( miesto – štadión TJ Slezan Frýdek – Místek).
- Spoločné jednanie českých a slovenských  zástupcov Euroregiónu Beskydy v rámci projektu EUROREGIÓN BESKYDY – energie bez hranic – termín : október 2014.
• Konferencia CZ-SK Euroregiónu Beskydy – termín prelom november a december 2014

V rámci diskusie bol plán aktivít rozšírený o :

- Festival realizovaných projektov v rámci osláv 10. výročia vstupu krajín do Európskej únie – termín : máj 2014
- Účasť na konferencii usporiadanou Žilinskou univerzitou v spolupráci s univerzitou v Bielsku – Biala –termín zabezpečí Žilinská univerzita.
- Športové stretnutia realizované v rámci Európskeho týždňa športu – termín : 26. -31.5.2014

Pani Dagmar Valašková informovala prítomných o spoločnej realizácií projektu EUROREGIÓN BESKYDY – energie bez hranic, ktorý Región Beskydy realizuje s partnerom projektu Mikroregiónom Horných Kysúc a slovenskou časťou Euroregiónu Beskydy.
 
Uviedla, že projekt sa skladá z niekoľkých aktivít, medzi ktoré patrí taktiež tvorba akčného plánu Euroregiónu Beskydy do roku 2016 a zhodnotenie absorpčnej kapacity Euroregiónu Beskýd vo vzťahu k projektom realizovaných v rámci cezhraničnej spolupráce. Pán Rejda vyzdvihol potrebu spracovania akčného plánu. Uviedol, že by bolo potrebné vytvoriť jeden zoznam pripravovaných projektov zameraných na cezhraničnú spoluprácu, vďaka ktorému by sa lepšie hľadali partneri pre podobné aktivity investičného a neinvestičného charakteru, ale že by bolo prínosom vytvoriť zoznam už realizovaných – implementovaných projektov, ktoré boli realizované v rámci cezhraničných operačných programov v tomto a predchádzajúcom období. Realizované projekty by slúžili ako vzor, návod na prípravu a realizáciu nových cezhraničných projektov. 
Pani Valašková vysvetlila potrebu zmapovania názorov miest a obcí na projekty cezhraničnej spolupráce. Uviedla, že zistenie konkrétnych informácií je dôležité pre stanovenie tematických cieľov cezhraničnej spolupráce v pripravovanom programovacom období a nastavenie podmienok fondu tak, aby čo najviac korešpondovali s potrebami potencionálnych žiadateľov. Mapovanie zároveň pomôže tvorbe akčného plánu a zapojenie členskej základne do procesu prípravy.

Výstupom bolo :
a) Spracovanie dotazníka, ktorý bude zahrňovať údaje použiteľné pre prípravu záznamu realizovaných a pripravovaných projektov, ďalej otázky týkajúce sa prípravy podmienok pre fondy v novom programovacím období : termín : 28.2.2014.
b) Korektúru zaslaného dotazníka partnermi v rámci Euroregiónu Beskydy – vyjadrenie českej, poľskej a slovenskej národnej časti, termín : 14.3.2014.
c) Samotné prevedenie dotazníkového zisťovania – prieskumu členským obciam : termín : 31.3.2014.
d) Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, termín : 15.4.2014, pričom prvé výstupy budú prezentované v Prahe na zasadnutí  Prezídia Euroregiónu Beskydy dňa 23.4.2014.

V prípade potreby bude dotazník rozposlaný opakovane. Výsledky dotazníkového prieskumu budú priebežne spracované.

Workshop v rámci projektu

2. Preteky starostov v lyžovaní v rámci projektu  „EUROREGION BESKYDY – energie bez hranic“

Dňa 19. marca 2014 v SKI areáli na Bílej uskutočnili preteky predstaviteľov obcí a miest českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy v lyžovaní.  Na pretekoch sa zúčastnilo cca 30 účastníkov. Približne 30 starostov nemalo odvahu si zmerať sily na svahu a tak sa pretekom len prizerali a pretekárov povzbudzovali. Tým však vytvorili príjemnú súťaživú atmosféru. Podľa predpokladov mali lyžiari súťažiť v dvoch disciplínach – zjazdové lyžovanie a bežecké lyžovanie. V dôsledku zlých snehových podmienok sa preteky v bežeckom lyžovaní neuskutočnili. Namiesto toho zaradili usporiadatelia ďalšiu zjazdovú disciplínu a to jazdu šikovnosti.

Na kopci si pretekári pripadali ako ozajstní profesionáli. Zdolávali dvojkolovo pomerne rýchly obrí slalom. Pretekári si naplno vychutnávali svoje úspechy i pády, čím si užili množstvo smiechu. Úlohou každého pretekára bolo  priviesť do bránky na lyžici vajíčko. Úloha síce na prvý pohľad vyzerala veľmi zložito, ale pretekári to zvládli a do cieľa dorazilo takmer dvadsať celých nerozbitých vajíčok.

VÝSLEDKY PRETEKOV
Obrí slalom muži:
                                         Obrí slalom ženy:
1. Kubačák Petr – obec Bílá                            1. Sikorová Jaroslava – obec Řeka
2. Wünsch Tomáš – obec Soběšovice          2. Valášková Dagmar – Staré Hamry
3. Huser Zdeněk – obec Pstruží                     3. Křístková Lucie – Frýdek-Místek

Obrí slalom trojčlenné družstvá:
1. Mikroregión Frýdlantsko-Beskydy
2. Mesto Frýdek-Místek
3. Mikroregión obcí povodie Stonávky

Jazda šikovnosti muži:                                Jazda šikovnosti ženy:
1. Matul Karel – obec Bílá                              1. Sikorová Jaroslava – obec Řeka
2.  Wünsch Tomáš – obec Soběšovice         2. Honešová Michaela – obec Pražmo
3. Kubačák Petr – obec Bílá                           3. Křístková Lucie – Frýdek-Místek
 

Jazda šikovnosti trojčlenné družstvá:
1. Mikroregión Frýdlantsko-Beskydy
2. Mikroregión Žermanické a Těrlické přehrady
3. Združenie miest a obcí povodia Ondřejnice

Mikroprojekt „EUROREGION BESKYDY – energie bez hranic“ je realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov Región Biele Karpaty.

Preteky starostov v lyžovaní

3. WORKSHOP V RÁMCI PROJEKTU ,,  EUROREGIÓN BESKYDY – energie bez hranic“.

Dňa  24. Septembra  2014 sa  vo Frýdku Místku uskutočnilo spoločné jednanie zástupcov Euroregiónu Beskydy v rámci projektu ,, EUROREGIÓN BESKYDY – energie bez hranic „. Zasadnutia sa zúčastnili členovia predstavenstva národných častí euroregiónu a zástupcovia členských obcí. Jednania sa zúčastnila taktiež senátorka a predsedkyňa Regiónu Beskydy Ing. Eva Richtrová a predseda Mikroregiónu Horných Kysúc a primátor mesta Turzovky pán Miroslav Rejda. 
Cieľom spoločného jednania bola tvorba ,, Akčného plánu Euroregiónu Beskydy pre roky 2014 až 2016 „ , informovanie o aktivitách euroregiónu v roku 2014, schválenie ,, Stratégie rozvoja Euroregiónu Beskydy 2014-2020, zhodnotenie absorpčnej kapacity územia a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý prebiehal v mesiacoch marec, apríl 2014.
Pani Dagmar Valašková informovala prítomných o činnosti  Euroregiónu Beskydy za predchádzajúce mesiace roku 2014 : jednalo sa o tieto aktivity :

- Majstrovstvá starostov Euroregiónu Beskydy v lyžovaní – termín : 19.3.2014.
- Stretnutie zástupcov Euroregiónu Beskydy v Prahe, neformálne stretnutia Prezídia – termín : 23.- 25.4.2014.
- Festival zrealizovaných projektov v rámci osláv 10. výročia vstupu krajín do Európskej únie – Bielsko – Biala – termín : 1.5.2014.
- Pilotní projekt ,,GOOO !  EUROREGIÓN BESKYDY „, ktorého cielom je pomocou krátkych akčných videí propagovať turistické trasy v rámci českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy.
- Jednanie Prezídia Euroregiónu Beskyd, spoločný výstup na Lysú Horu – termín : 20.6.2014.
- Majstrovstvá Euroregiónu Beskydy v ľahkej atletike – termín : 24.9.2014.

Ďalej boli predstavené ďalšie aktivity euroregiónu :

- Konferencia CZ-SK Euroregiónu Beskydy – termín : 25.-26.11.2014.
- Pilotní projekt ,, Slyšíme a vnímame Euroregión Beskydy“, jeho súčasťou bude propagačný materiál a v teréne inštalované hovoriace QR kódy vrátane webovej aplikácie.
- Projektový zámer na projekt  ,, Beskydy do kapsy „.

Pani Dagmar Valašková informovala prítomných o postupu spoločnej realizácie projektu  ,, EUROREGIÓN BESKYDY . energie bez hranic „, ktorý Región Beskydy realizuje s partnerom Mikroregiónom Horné Kysuce a slovenskou časťou Euroregiónu Beskydy. Uviedla, že projekt sa skladá z niekoľko aktivít, medzi ktorá patrí taktiež tvorba akčného plánu Euroregiónu Beskydy do roku 2016 a zhodnotenie absorpčnej kapacity Euroregiónu Beskydy vo vzťahu k projektu realizovaných v rámci cezhraničnej spolupráce a stratégie rozvoja euroregiónu  na ďalšie programové obdobie.
Prítomným účastníkom boli poskytnuté najdôležitejšie informácie o príprave dokumentov operačných programov cezhraničnej spolupráce, hlavne OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR na obdobie 2014-2020. Bližšie informácie o operačných programoch budú účastníkom prístupné na novembrovej konferencii.

Pani Eva Richtrová predstavila výsledky dotazníkového prieskumu. Poďakovala zástupcom obcí a miest za aktívu spoluprácu a vyzdvihla aktívny prístup projektového partnera Mikroregiónu Horné Kysuce pri realizácií projektov.

Pani Dagmar Valašková spoločne s pani Lenkou Kubíkovou predstavili návrh ,, Stratégie rozvoja Euroregiónu Beskydy 2014-2020 „“, ktorého súčasťou je návrh ,, Akčného plánu Euroregiónu Beskydy na roky 2014-2016 „. Dokumenty mali všetci účastníci k dispozícii v tlačovom prevedení. Pán primátor mesta Turzovky Miroslav Rejda ocenil aktivity projektu, predovšetkým spracovaný akčný plán a strategický dokument. Uviedol, že tieto dokumenty považuje za živý materiál, s ktorým sa bude ďalej pracovať.

V rámci diskusie  bolo dohodnuté :

a) Zaslať e-mailom pripomienky a návrhy k akčnému plánu, termín : 30.9.2014.
b) Zaslať e-mailom pripomienky a návrhy k stratégií rozvoja euroregiónu, termín : 30.9.2014.
c) Spracovať sekretariátom českej časti Euroregiónu Beskydy zaslané pripomienky a návrhy do obidvoch dokumentov, termín : 30.9.2014.
d) Po spracovaní zaslaných návrhov a pripomienok považovať akčný plán a stratégiu za schválenú, termín : 30.9.2014.
e) Doplniť českú verziu akčného plánu o poľský preklad a požiadať poľský sekretariát o vyjadrenie k navrhnutému akčnému plánu, prípadne jeho doplnenie, termín: 31.10.2014.
f) Komunikovať s členskými obcami českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy pri príprave programu  novembrovej konferencie, termín : 31.10.2014.
g) Spracovať projektové zámery spoločných projektov zameraných na rozvoj cestovného ruchu v rámci trojstranného Euroregiónu Beskydy, termín : 30.11.2014.
h) Usilovať sa o realizáciu projektových zámerov prostredníctvom vhodných dotačných titulov, termín : priebežne.

Na záver jednania si účastníci pozreli multifunkčné ihrisko, vďaka ktorému sa rozšírili voľno – časové možnosti občanov a návštevníkov Frýdku – Místku.

Konferencia

4. Medzinárodné ľahkoatletické majstrovstvá žiakov Euroregiónu Beskýd v rámci projektu ,,EUROREGIÓN BESKYDY – energie bez hranic„.

Dňa 24.  Septembra 2014 sa na atletickom štadióne TJ Slezan Frýdek – Místek uskutočnilo ,, medzinárodné majstrovstvá Euroregiónu Beskydy v ľahkej atletike žiakov. Majstrovstiev sa zúčastnili tri 35 – členné družstvá reprezentujúce národné časti Euroregiónu Beskydy. Žiaci súťažili v kategórií mladší žiaci, starší žiaci, mladšie žiačky a staršie žiačky v disciplínach : šprint na 60 m, 300 m a 800 m, skok do výšky, skok do diaľky a v kategórií mladších žiakov hod kriketovou loptičkou, v kategórii starších žiakov hod 3 kg guľou.

Výsledky jednotlivých disciplín v kategóriách nájdete tu :

VÝSLEDKY KATEGÓRIE MLADŠÍCH ŽIAČOK:  
1. Česko       
2. Poľsko       
3. Slovensko

VÝSLEDKY KATEGÓRIE STARŠÍCH ŽIAČOK:
1. Česko
2. Slovensko
3. Poľsko      

VÝSLEDKY KATEGÓRIE MLADŠÍCH ŽIAKOV:  
1. Poľsko
2. Slovensko
3. Česko

VÝSLEDKY KATEGÓRIE STARŠÍCH ŽIAKOV:
1. Poľsko
2. Slovensko
3. Česko     

CELKOVÉ PORADIE DRUŽSTIEV
1. POĽSKO
2. ČESKO
3. SLOVENSKO

Počasie pretekárom prialo a deti mali skvelý športový zážitok.

Mikroprojekt „EUROREGION BESKYDY – energie bez hranic“ je realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov Región Biele Karpaty.

Medzinárodné ľahkoatletické majstrovstvá žiakov


Vytvorené: 5. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 20:06
Autor: