Obsah

Historické dedičstvo Kęt a Turzovky INT/EB/BES/1/II/B/0066

Typ: ostatné
Projekt

logá

Nazwa projektu: Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovki INT/EB/BES/1/II/B/0066
Názov mikroprojektu: Historické dedičstvo Kęt a Turzovky INT/EB/BES/1/II/B/0066

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Harmonogram projektu : 04/2018 – 04/2019

Celkový rozpočet projektu : 39 998,37 €

Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je zintenzívniť spoluprácu medzi miestnymi komunitami na poľsko - slovenskom pomedzí, ktorého cieľom je odstrániť prekážky pre cezhraničnú spoluprácu partnerov na základe práce na ochrane a propagácii historického a kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti.

Špecifické ciele projektu

  • rozvoj cestovného ruchu partnerských miest ako dôležitého faktora hospodárskeho rastu v poľsko-slovenskom pohraničí prostredníctvom propagácie spoločného kultúrneho dedičstva partnerov;
  • nadviazanie trvalej cezhraničnej spolupráce, vzájomné približovanie kultúry, tradícií, kulinárstve, zvykov; výmeny skúsenosti a nadviazanie nových priateľstiev medzi partnermi;
  • zvýšenie široko ponímanej turistickej atraktívnosti partnerských miest.

Aktivita: Predstavenie historického dedičstva Turzovky – 04/2018-04/2019
Aktivita sa skladá z niekoľkých samostatných celkov, ktoré všetky prispievajú k zlepšeniu propagácie kultúrneho dedičstva v meste Turzovka pre obyvateľov a hlavne návštevníkov regiónu zo Slovenska, Poľska a ostatných štátov. - Označenie historicky dôležitých a pamätných miest v rámci katastra mesta Turzovka (hora a prameň Živčákova, historické kaplnky, historická synagóga, sochy, významné rodné Jašíka a pod.) označenie bude informačnými trojjazyčnými tabuľkami (slovensky, poľsky a anglicky). Vytvorenie turistického virtuálneho chodníka po týchto významných miestach, ktorý bude spropagovaný v rámci propagačného turistického bulletina. Vydanie bulletina - turistického sprievodcu v poľskom a slovenskom jazyku. Nadväzovalo by to na predošlé aktivity. V sprievodcovi budú pamätné a historicky dôležité miesta so stručnými popismi, obsahoval by aj mapy, ďalej by obsahoval stručné pojednanie o kroji a napokon by boli pripojené recepty tradičných jedál z oboch strán. Vydanie a prezentácia sa uskutoční v Turzovke za prítomnosti hostí a folklórnych súborov z Kęt. Bulletin bude využívaný pre informačné kancelárie Ket a Turzovky, pre turistov a na propagáciu. Tematická panelová výstava na námestí v Turzovke a následná recipročná výmena týchto výstav medzi mestami Turzovka a Kety. Turzovská výstava by išla do Kęt a naopak. 8 panelov. – Výstava venovaná tradičným remeslám a kroju v turzovskom Múzeu Karola Točíka, ktorá by bola prenesená do Kęt. - Inštalácie výstavy z Múzea v Ketach v Múzeu v Turzovke.

Aktivita: Vzdelávací panel o dedičstve – Turzovka – 09/2018 -04/2019
Tematický vzdelávací workshop folklórnych, kulinárnych a remeselníckych tradícií bude realizovaný v roku  2019. Tradičné folklórne skupiny z Turzovky a Ket predstavia svoje umenie a budú sa učiť navzájom svoje piesne a tance. Taktiež budú učiť tomuto umeniu deti. Skupiny seniorov z Turzovky budú viesť kurzy varenia tradičných Kysuckých a Turzovských jedál. Tu sa zúčastni aj skupina z Ket a predstaví svoje kulinárske umenie. Miestny remeselníci z Turzovky a pozvaní z Ket – drotár, košikár, medovnikárka, kováč, remeselník zo šúpolia pod. budú viesť vzdelávacie kurzy pre záujemcov týchto tradičných ručných prác.
Workshop bude počas celej doby moderovaný. Workshop bude určený obyvateľom mesta Turzovka a jeho okolia ako aj turistom. Navštívia ho skupiny ako deti materskej, základnej a špeciálnej školy, klub dôchodcov, folkloristi z Turzovky a okolia apod. 

OZ Dámsky klub sa v rámci cezhraničného projektu „ Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovki „  - ,, Historické dedičstvo Kety a Turzovka „ – INT/EB/BES/1/II/B/0066 zúčastnilo v dňoch 20.-24.augusta na výmennom pobyte v partnerskom  meste Kęty. Pre účastníčky z Turzovky  bol pripravený atraktívny program, ušitý na mieru ženám. V mestskom múzeu  mali každý deň v dopoludňajších hodinách  workshopy, v rámci ktorých sa naučili rôzne zaujímavé ručné práce. Za pomoci lektoriek si vyrobili podnosy na poháre, korále a náramky, či ozdobné kvetinky z krepového papiera. Popoludní spoznávali históriu tejto poľskej oblasti, spoznali ich typický kroj, ktorý si vyskúšali, mali možnosť spoznať  kostoly a kláštory v meste Kęty a nádherné františkánske záhrady s množstvom ovocných stromov a kríkov. 
Taktiež spoznali aj veľmi aktívnu seniorskú skupinu, ktorá pracuje v rámci Univerzity tretieho veku, s ktorou  si zahrali hru petang. 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A
Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 prostredníctvom ŽSK

Tabuľa

plagát plagát pl

plagát plagát pl


Osadenie panelovej výstavy na Námestí Juraja Thurzu.

Ďalšou aktivitou spoločného implementovaného projektu s partnerským mestom Kety bolo osadenie 8 ks výstavníckych panelov osadených do kamenných kvetináčov, ktoré budú ozdobou námestia. Panelová výstava zachytávala vývoj Turzovky vo vojnovom období, povojnových rokoch, rozoberá farnosť Turzovky, osobnosti ako aj symboly a pečate mesta. Výstava chronologicky nadväzuje na seba a zachytávaná významné medzníky vývoja mesta Turzovky. Výstava je dvojjazyčná v slovenskom a poľskom jazyku. Po jej ukončení bude prevezená do partnerského mesta. 

plagat


Príloha

Vytvorené: 15. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2019 11:14
Autor: Správce Webu