Obsah

Kultúra putuje cez hranice

Typ: ostatné
Projekt

kultúra putuje cez hranice

Ciele projektu sú stanovené tak, aby boli dosiahnuteľné a aby sa riešili problémy, ktoré v cezhraničnej spolupráci sú vnímané ako najzávažnejšie. Na dosiahnutie cieľa sú naviazané priame projektové ciele a to: 
• zvyšovanie povedomia o susednom národe, spoznávanie jeho histórie, tradície, zvyklostí i súčasného života miest na organizovaných spoločensko – kultúrnych podujatiach
• propagáciou podujatí na oboch stranách zapájať čo najviac obyvateľov oboch partnerov na účasti na nich
• odbúravanie jazykových bariér medzi obyvateľmi prostredníctvom spoločensko - kultúrnych aktivít

Hlavným predpokladom zapojenia obyvateľov mesta so spoluúčasťou cezhraničných partnerov je zabezpečenie technickej infraštruktúry – rekonštrukcia oplotenia areálu amfiteátra. Taktiež sa týmto rozšíri ponuka v rámci turistického ruchu pre turistov a návštevníkov obce, čím sa môže mesto Turzovka dostať na kvalitatívne vyššiu úroveň v ponúkaných službách.

Rekonštrukcia oplotenia amfiteátra

Mesto Turzovka v rámci projektu "Kultúra putuje cez hranice" financovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007/2013 spustilo prvú aktivitu projektu, ktorou je rekonštrukcia vstupnej brány na amfiteáter spĺňajúca  estetické  a funkčné požiadavky dnešnej doby. Vstupná brána bude obložená kameňom pieskovcovej farby a prestrešená strieškou s ľudovým motívom ako typickým prvkom kysuckej architektúry.

Rekonštrukcia oplotenia amfiteátra

Country showDňa 19.7.2013 sa na prírodnom amfiteátri uskutočnilo podujatie pod názvom "Country show", ktoré sa i napriek neskorej hodine tešilo vysokej návštevnosti. Po rekonštrukcii vstupnej brány bolo toto podujatie druhou aktivitou financovanou z projektu "Kultúra putuje cez hranice" z finančných prostriedkov Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Z účinkujúcich sa na podujatí predstavila skupina Texas, ktorá hrala prítomným do rytmu v štýle country  a skupina s Poľskej republiky Zgredybillies, ktorá zožala od prítomných  obrovský aplauz za svoje vystúpenie. O skvelú zábavu v učení country tancov sa postarala skupina Black  & Braun, ktorá podviedla množstvo svojich zaujímavých čísel a tancov. V štýle country sa predviedli aj mažoretky NICOL z Turzovky so svojimi zaujímavými choreografiami a tanečná skupina z Čadce Magic flash.

2.8.2013Piatkový podvečer 2.8.2013 sa prírodným amfiteátrom preniesla vlna rockovej hudby pod názvom "Beskydský objav rocku" financovaný z projektu "Kultúra putuje cez hranice" z finančných prostriedkov Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Rockové podujatie bolo venované mladým začínajúcim kapelám z Turzovky a jeho okolia, ktorí si mohli vychutnať veľké pódium  a potlesk širokej verejnosti. Zámerom mesta je dať príležitosť aj mladej generácii a neustále jej vytvárať priestor k realizácii, aby mohla nabrať skúseností a propagovať svoje umenie k úspešnosti. Ako práva sa predstavila skupina DRACI zo ZUŠ z Turzovky, Bez pochýb, skupina KOMA, ARTHERA, ako aj pozvaný hosť z Poľskej republiky – Diversity, ktorá ako nováčik zaujala nielen publikum, ale svojím rock n´ rollom aj organizátorov. Svojím hudobným talentom si podpísali miestenku do tradičných festivalov, ktoré samospráva organizuje.

17.8.2013V poradí tretím zaujímavým podujatím v rámci implementovaného projektu "Kultúra putuje cez hranice" financovaného Európskou úniou z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program cezhraničnej spolupráce SR-PL 2007/2013 bola Prehliadka country skupín. Dňa 17.8.2013 v podvečer sa na pešej zóne návštevníkom mesta predstavili tanečné skupiny v štýle country akými boli Niagara, Maryland, Nicol. Medzi prestávkami nás svojimi piesňami pobavil pesničkár Janko Majerčík. Tanečné country skupiny vďaka svojím choreografiám a tanečným umením zožali u publika obrovský úspech. Všade vládla dobrá nálada a zvuk country pesničiek.  

Eurofondy tvoria v dnešnej dobe neodmysliteľnú súčasť práce samosprávy mesta Turzovky, vďaka ktorým môžeme za európske peniaze prerábať, rekonštruovať, inovovať a pripravovať také kultúrno – spoločenské podujatia, ktoré sa môžu pýšiť vysokou návštevnosťou a obľúbenosťou zo strany verejnosti. Inak to nie je ani pri projekte pod názvom "Kultúra putuje cez hranice". Prostredníctvom získaného projektu sme mohli tento rok zrekonštruovať vstupnú bránu k amfiteátru na Bukovine a pripraviť podujatia akými boli : Country show – učenie country tancov, Beskydský objav rocku – prehliadka mladých začínajúcich kapiel v štýle rocku, či Prehliadka country skupín. Vďaka takýmto podporeným podujatiam môžeme neustále pre návštevníkov pripravovať akcie, ktoré budú pre nich atraktívne s cieľom niečo sa naučiť, získať nových priateľov a dobre sa zabaviť. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť a pomohli nám doviesť projekt do úspešného konca.

 


Vytvorené: 4. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 20:01
Autor: