Obsah

Spoločne v Euroregióne Beskydy

Typ: ostatné
Projekt

loga

FOND MIKROPROJEKTŮ

FOND MIKROPROJEKTŮ

Pozvánka na konferenciu

V dňoch 25. - 26. novembra 2014 sa v hotely Bauer na Bílej uskutečnila konferencia zameraná na rozvoj cezhraničných kontaktov v rámci Euroregiónu Beskydy, posilnenie spolupráce miest a obcí a výmenu skúseností medzi cezhraničnými partnermi v Euroregióne Beskydy. Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu ,, Spoločne v Euroregióne Beskydy,,.
Zmyslom projektu je prenos informácií medzi predstaviteľmi obcí a miest regiónov, štátnými organizáciami, poskytovateľmi dotácií ( predovšetkým v rámci cezhraničnej spolupráce ) a ďalšími subjektami s cielom zvýšiť absorbčnú kapacitu územia regiónu, pripraviť nové projekty realizovateľné v nasledujúcom programovom období a  utužiť vzťahy medzi národmi a ich obyvateľmi. Konferencia bola rozdelená do dvoch častí. Prvá časť bola venovaná národnej problematike ovplyvňujúcej chod obcí a realizáciu projektov – napríklad zákonu o zadávaní verejných zákazok, novému občianskemu zákoníku. Druhá časť bola zameraná na cezhraničnú problematiku. Účastníci sa dozvedeli nové informácie o príprave operačných programov cezhraničnej spolupráce, nových zásadách poskytovanie dotácií v rámci Fondov mikroprojektov a taktiež im boli predstavené úspešne realizované projekty tohto programového obdobia. Účast na konferencii prijali dlhoroční starostovia miest a obcí, ale taktiež ,,nováčikovia,, novozvolení v nedávnych komunálných voľbách. Hlavne pre novozvolených starostov bola konferencia skutočným prínosom.

Mikroprojekt ,, Spoločne v Euroregióne Beskydy,, je realizovaný regiónom Beskydy v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektov Región Biele Karpaty.


Vytvorené: 5. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 19:56
Autor: