Obsah

Spoznávajme sa navzájom - SK/FMP/11b/01/023

Typ: ostatné
Projekt

logá

FOND MALÝCH PROJEKTOV

 

Spoznávajme sa navzájom - SK/FMP/11b/01/023
 

Vedúci partner: Mesto Turzovka

Hlavný cezhraničný partner: Región Beskydy

Harmonogram projektu: 1.7.2018 – 31.1.2019

Celkové oprávnené výdavky projektu:  14 956,00 €

( ERDF: 12 712,60 €    ŠR: 1 495,60 €   vlastné zdroje: 747,80 € )

 

Cieľ projektu
Projekt je zameraný na podporu tradícií, folklóru, zvykoslovia, ľudovej slovesnosti partnerov projektu v Euroregióne  Beskydy, pripomenutie starých časov, zbližovanie národov a susedných krajín, pretože výročie písomnej zmienky o ktorejkoľvek obci predstavuje v dejinách významný miľník. Úlohou projektu je pripomenutie si miestnej identity, podporu people to people vzťahov, prezentáciu života, životného štýlu a kultúrneho dedičstva, uskutočnenie priateľských stretnutí s cieľom navzájom sa spoznávať. Projekt je taktiež prostriedkom pre získavanie návrhov a podnetov na riešenie regionálneho rozvoja regiónu na obidvoch stranách hranice od hraničného partnera a zároveň je možnosťou získavania nových kontaktov cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach.

Výstava – Premeny času
Spoločná výstava starých fotografií mesta Turzovky a partnera projektu. Výstava ,, Premeny času „ približuje  návštevníkom prostredníctvom fotografií starú Turzovku s typickými domami, malými obchodíkmi a architektúrou tej doby. Fotografie od roku 1968, kedy sa Turzovka stala mestom na základe udelenia štatútu, sú svedkom zmien, ktoré sa odohrali v spoločnosti. Po ukončení výstavy v meste Turzovka, bude prístupná pre verejnosť aj u českého partnera v Regióne Beskydy.

História v obraze -  pokus o česko slovenský rekord v stavaní kociek
Spoločná aktivita zameraná na zábavu a venovaná stavaniu veľkoformátového obrázka mesta Turzovky z veľkých kociek . Podujatie bude prebiehať za účasti českého partnera. Súčasťou podujatia budú vystúpenia rôznych interpretov. Celé podujatie ozvláštni svojimi vystúpeniami znázorňujúcimi historické fakty súbor JAGO, ktorý sa bude snažiť prítomným priblížiť divadelnými scénkami jednotlivé míľniky vzniku partnerov. Výsledkom akcie bude vytvorený obraz mesta Turzovky a jeho premien počas 5 desaťročí vo veľkoformátovom rozmere  a bude nám pripomínať na námestí spoločnú česko - slovenskú spoluprácu. Zaujímavosťou je, že podujatie sa bude premietať na veľkoplošnej obrazovke a medzi prestávkami bude spustená pre verejnosť videoprojekcia partnerov projektu. Odmenou pre účastníkov bude drevená kocka s vytlačeným obrazom partnerov projektu.

Ľudovou piesňou bližšie k histórií
Podujatie 47. ročníka Beskydských slávností pod názvom "Ľudovou piesňou bližšie k histórií", sa datuje do roku 1968, kedy vzniklo mesto Turzovka. Beskydské slávností majú svoju históriu zakorenenú práve na Morave v ČR, kde Beskydské slávnosti vznikli.  Do roku 1993 to boli Beskydské slávností československej vzájomnosti a boli dielom troch okresov:  Vsetín mesto -Rožnov pod Radhoštem, Frýdek-Místek - obec Janovice a Čadca - mesto Turzovka. Cieľom podujatia je ukázať ľuďom bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry zachovanej v piesňach, krojoch, tancoch a zvykoch. Ukázať práve tú historickú zakotvenosť v ľudovej kultúre, ktorá vyjadruje ducha národa.

Výstupy projektu
Výstupy projektu budú jedinečné a zachytené v propagačných predmetoch a videoprojekcii partnerov, ktoré budú prístupné verejnosti v medzinárodných informačných centrách na obidvoch stranách hranice, budú použité k prezentácií na veľtrhoch. Projektom chceme ukázať, že kultúra a záujmy obidvoch národov vychádzajú zo spoločných tradícií na základe spoločného územia.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V - A Česká republika – Slovensko 2014 - 2020 prostredníctvom ŽSK.


Vytvorené: 15. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 1. 2020 10:23
Autor: Správce Webu