Obsah

Wspolpráca stražakow bez granic

Typ: ostatné
Projekt

loga

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Cieľom projektu je chrániť ľudí, turistov a návštevníkov pred rizikami a následkami prírodných katastrof, ako sú povodne, víchrice a iné živelné pohromy. Súčasťou projektu sú teoretické školenia  a príprava takticko – operačných cvičení zameraných hlavne na povodne na obidvoch stranách hranice.

Dňa 23.7. 2011 sa 18 členov zásahovej jednotky mesta Turzovka zúčastnilo prvého teoretického školenia v rámci projektu „Wspólpráca stražakov bez granic“ v poľskej obci Porabka. Tohto školenia sa zúčastnili aj hasiči z Porabky a z partnerskej obce Kozy. Školenie bolo zamerané na teoretickú časť ochrany pred povodňami, kde sme boli lektormi uvedení do podstaty tejto problematiky. Školenie bolo vedené formou prezentácii, odborných výkladov, videí a bolo na veľmi vysokej profesionálnej úrovni.

Dňa 27.8. 2011 sa 9 členov zásahovej jednotky mesta Turzovka zúčastnilo ďalšej aktivity v rámci projektu „Wspólpráca stražakov bez granic“  v poľskej republike. Po príchode do Porabky sme prestúpili do autobusu a spolu s hasičmi s Porabky a z obce Kozy sme sa presunuli na exkurziu k profesionálnym hasičom do mesta Pszczyna ktorá je vzdialená 40km od Porabky. Tam sme boli prevedený po hasičskom útvare a boli sme oboznámený technikou a vybavením ktoré používajú profesionálny hasiči v poľskej republiky.

Dňa 10.9.2011 sa 9 členov zásahovej jednotky mesta Turzovka zúčastnilo ďalšej aktivity v rámci projektu "Wspólpráca stražakov bez granic"  - "Spolupráca hasičov bez hraníc" v poľskej republike v Porabke, ktorá bola zameraná na lezeckú prípravu. Na aktivitu boli pozvaní aj hasiči z obce Kety, ktorí sú špeciálne školení na výcvik zlaňovania. Po príchode na miesto cvičenia ukázali a predviedli postupy pri zlaňovaní. Ďalej si ukázali základné uzly, ktoré sa využívajú pri tejto činnosti, mohli tiež vidieť rôzne spôsoby zlaňovania a lezenia. Keď si hasiči tieto základné veci ukázali a vyskúšali, presunuli sa na pripravenú lanovku, na ktorej si vytvorili 4-členný tím a prebiehala simulácia záchrany zraneného figuranta. 

22.10. 2011

Dňa 22.10. 2011 sa konalo v Turzovke I. takticko - operačné cvičenie, ktoré  bolo  jednou z aktivít projektu „Wspólpráca stražakov bez granic“  z programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013. Cvičenie bolo zamerané na záchranu osôb z vodnej hladiny a cvičenie viedol náš člen a pedagóg zo strednej školy požiarnej ochrany PeadDr. Peter Maďari. Cvičenie bolo rozdelené na teoretickú časť, ktorá bola v požiarnej zbrojnici mestského hasičského zboru a praktickú časť, ktorá sa konala na rybníkoch v Predmieri, kde bola prakticky precvičená záchrana osôb z vodnej hladiny rôznymi technikami a spôsobmi. Po skončení cvičenia bol pripravený obed a posedenie v požiarnej zbrojnici.

5.11. 2011

Dňa 5.11. 2011 sa konalo v Turzovke II. takticko-operačné cvičenie, ktoré  bolo  jednou z aktivít projektu „Wspólpráca stražakov bez granic“  z programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013. Cvičenie bolo zamerané na hasenie horľavých kvapalín a moderné 3D hasenie. Teoretickej časť pozostávala z výkladov a prezentácii a konala sa v hasičskej zbrojnici. Po ukončení teoretickej časti sa jednotky presunuli do bicrossového areálu na praktickú časť. Pred praktickou častou sa uskutočnilo preškolenie o bezpečnosti pre vykonanie cvičenia. Praktická časť sa vykonala pod dozorom školiteľa PhDr. Petra Maďariho ktorý celé cvičenie viedol. Praktická časť zožala veľký úspech a obdiv zúčastnených. 

3.12. 2011

Dňa 3.12. 2011 sa konalo v Turzovke III. takticko-operačné cvičenie, ktoré  bolo  jednou z aktivít projektu „Wspólpráca stražakov bez granic“  z programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013. Cvičenie bolo zamerané na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci, rôzne spôsoby fixácii zranených osôb. Cvičenie bolo rozdelené na dve časti a to teoretickú s diskusiou a praktickú časť.  Praktická časť pozostávala s precvičovania kardio-pulmonálnej resuscitácii, ošetrovanie popálenín a rôznych povrchových zranení, znehybnenie pomocou vákuového matraca, chrbticovej dosky, a fixovanie zranenej osoby k nosidlám.  Cvičenie bolo vedené záchranármi Ondrejom Stuchlíkom a Michalom Smažákom.

Dňa 30.3. 2012 sa 9 členov zásahovej jednotky mesta Turzovka zúčastnilo  prvého praktického cvičenia v rámci projektu „Wspólpráca stražakov bez granic“  v poľskej republike v Porabke,  ktorá  bola zameraná na vedenie a riadenie motorových člnov po priehrade. Po príchode do Porabky sme prestúpili na autobus a presunuli sme sa do obce Medzybrodzie Bialske kde sa konal praktický výcvik na člnoch. Po prvotnom poučení o bezpečnosti a oblečení záchranných viest sa začal výcvik ktorý nám kazilo škaredé počasie. Po skončení výcviku nás čakal obed pri ktorom bolo zhodnotené cvičenie a úspešné.

Dňa 14. 4. 2012 sa 13 členov zásahovej jednotky mesta Turzovka zúčastnilo  druhého praktického cvičenia v rámci projektu „Wspólpraca stražakow bez granic“ v poľskej republike v Porąbke, ktoré bolo zamerané na obsluhu veľkokapacitných čerpadiel pri povodniach. Po prvotnom poučení o bezpečnosti nám bolo inštruktorom vysvetlené aké sú dôvody a podmienky nasadenia veľkokapacitných čerpadiel pri povodniach a mimoriadnych situáciách vzniknutých prívalovými dažďami. Po oboznámení sa s týmito skutočnosťami prakticky precvičovali pristavenie a stabilizáciu čerpadla, tvorbu sacieho vedenia, tvorbu dopravného vedenia a uvádzanie čerpadla do chodu. Po skončení výcviku čakal hasičov obed, pri ktorom bolo zhodnotené úspešné cvičenie.

Dňa 12.5.2012 sa 12 členov zásahovej jednotky mesta Turzovka zúčastnilo  tretieho praktického cvičenia v rámci projektu „Wspólpráca stražakov bez granic“ v poľskej republike v Porabke. Cvičenie sa konalo v bývalom národnom rekreačnom stredisku Kozubnik ktoré je vzdialene od Porabky 1,5 km. Cvičenie bolo zamerané na hasenie požiarov v uzavretých priestoroch, evakuáciu osôb zo zamoreného prostredia, prácu v dýchacích prístrojoch, obsluhu a zabezpečenie pri používaní výsuvných rebríkov. Na tomto cvičení sa celkovo zúčastnilo šesť jednotiek hasičov, záchranná zdravotná služba a polícia. Cvičenie malo veľmi vysokú úroveň ktorú dokazovali aj realisticky zamaskovaný figuranti ktorý predstavovali zranených ktorých jednotky evakuovali. Po skončení výcviku sa konalo v kultúrnom dome vyhodnotenie cvičenia kde veliteľ zásahu toto cvičenie zhodnotil a po vyhodnotení bol pre nás pripravený obed pri ktorom bolo cvičenie rozobrané medzi zasahujúcimi hasičmi . Po naobedovaní bolo pre nás pripravené prekvapenie a to exkurzia po jednej z najväčších hasičských staníc v Poľskej republike a to v meste Bialsko Biala.


Vytvorené: 4. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 20:00
Autor: