Obsah

Zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov

Typ: ostatné
Projekt

 Projekt : Zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov        1

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
ČESKÁ REPUBLIKA –   SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007-2013


Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Cieľom projektu je zachovanie prírodného dedičstva s ohľadom na jedinečnosť jeho prírodného prostredia, vytvoriť spoločný funkčný záchranný slovensko – český systém ako aj zlepšiť ochranu životného prostredia a zdokonaliť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov regiónu.

1.      Florián – 7.5.2011 – 17,00 hod.

2.      Súťaž malých hasičov – 25.6.2011, 10,00 hod. Areál športu a oddychu

3.      Beskydský pohár - 7.8.2011, 13,30 hod., Areál športu a oddychu

4.      Taktické cvičenie na lesný požiar – 17.8.2011, 10,00 hod.

5.      Taktické cvičenie – Záchrana topiaceho – 24.9.2011, 10,00 hod.

SÚŤAŽ MALÝCH HASIČOV

súťaž malých hasičovDňa 25.6.2011 sa uskutočnila v Areáli športu a oddychu "Súťaž malých hasičov v hasičskom športe" v rámci projektu  - Zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov financovaného z finančných prostriedkov Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Malí hasiči súťažili v hasičskom útoku v troch kategóriách ako škôlkári, mladší žiaci a starší žiaci. Súťaže sa zúčastnili deti z Turzovky, Korne, Metylovíc, obce Nošovice, Dobratice, Krasná, Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty a Nižní Lhoty. Všetky súťažné družstvá  bojovali zo všetkých síl, pričom si okrem pekných zážitkov odniesli aj pamätné poháre a trofeje. Najväčším pohárom bolo odmenené družstvo škôlkárov z DHZ Turzovka, v kategórií mladších žiakov boli odmenené družstvá z Českej republiky Dobrotice a Nižní Lhoty a v kategórií starší žiaci si svoje trofeje odnieslo družstvo DHZ Korňa. Pekné sobotňajšie dopoludnie prinieslo malým hasičom okrem úspechov aj nadväzovanie nových priateľstiev ako aj výmenu zručností a skúseností, ktoré mohli predávať starší žiaci tým najmenším. 

BESKYDSKÝ POHÁR

BESKYDSKÝ POHÁR

Beskydský pohárDňa 7.8. 2011 sa konala v Turzovke hasičská súťaž o Beskydský pohár slovensko-českej vzájomnosti ktorá bola  jednou z aktivít projektu „Zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov“ z programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, v ktorej si zmeralo sily 28 družstiev hasičov zo Slovenska  Čiech či Poľska. V mužskej kategórii skončili na prvom mieste hasiči z Podvysokej, na druhom mieste MVK Staškov, a na treťom mieste Rudinka. V ženskej kategórii sa umiestnili na prvom mieste hasičky z Malej Bytče na druhom mieste hasičky z Korne a na treťom mieste hasičky z Horného Kelčova. 

SÚŤAŽ NETRADIČNÝCH DRUŽSTIEV

SÚŤAŽ NETRADIČNÝCH DRUŽSTIEVDňa 13.8. 2011 sa konala v Metyloviciach hasičská súťaž netradičných družstiev ktorá bola jednou z aktivít projektu „Zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov“ z programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Súťaže sa zúčastnilo 20 družstiev nielen hasičov ale aj rodinné  firemné a miešané družstva. Družstvo z Turzovky sa umiestnilo na peknom 3 mieste čo považujeme za úspech nakoľko sme sa na súťaži tohto typu zúčastnili prvý krát.

TAKTICKÉ CVIČENIE LESNÉHO POŽIARU

TAKTICKÉ CVIČENIE LESNÉHO POŽIARU

taktické cvičenieDňa 17.9.2011 sa uskutočnilo v Turzovke námetové cvičenie na zdolávanie požiaru v lesnom poraste, ktoré bolo jednou z aktivít k projektu „Zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov “ z programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Cvičenia sa zúčastnili hasiči z Turzovky a Metylovíc. Jednotky si prakticky precvičili hasenie požiaru v lesnom poraste pomocou „C“ prúdov, GENFO vakov, vysokotlakového zariadenia WAP a jednoduchých hasiacich prostriedkov. Po ukončení cvičenia bolo pripravené pohostenie, pri ktorom boli prediskutované klady a záporya nedostatky zistené pri cvičení.

TAKTICKÉ CVIČENIE - ZÁCHRANA TOPIACEHO

TAKTICKÉ CVIČENIE - ZÁCHRANA TOPIACEHO

taktické cvičenieDňa 1.10.2011 sa konalo v Turzovke námetové cvičenie, ktoré bolo jednou z aktivít projektu „Zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov“ z programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Cvičenie bolo zamerané na záchranu osôb z vodnej hladiny a cvičenie viedol náš člen a pedagóg zo strednej školy požiarnej ochrany PeadDr. Peter Maďari. Cvičenie bolo rozdelené na teoretickú časť, ktorá bola v požiarnej zbrojnici a praktickú časť, ktorá sa konala na rybníkoch v Predmieri, kde bola prakticky precvičená záchrana z vodnej hladiny. Po skončení cvičenia bol pripravený obed a posedenie v požiarnej zbrojnici.

ODBORNÝ SEMINÁR

ODBORNÝ SEMINÁRDňa 30.10. 2011 sa konal na hasičskej stanici Frýdek Místek odborný seminár hasičských jednotiek organizovaný hasičmi z Metylovíc ktorý bol poslednou  aktivitou z projektu „Zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov“ z programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Seminár bol vedený príslušníkmi HSZ Frýdek Místek. Hasiči boli oboznámený s problematikou požiarovosti a výjazdovosti v pôsobnosti hasičskej stanice. Po skončení semináru prebehla exkurzia po hasičskej stanici a ukážka hasičských vozidiel. Po ukončení exkurzie sa hasiči z Turzovky a Metylovíc presunuli do reštaurácie v Metyloviciach, kde bola pripravená večera a pohostenie.


Vytvorené: 4. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 19:59
Autor: