Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Členovia: 

 • MUDr. Viera Belková
 • Ing. Jana Majtánová
 • PaedDr. Eleonóra Nekorancová
 • Mgr. Ján Pidych
 • Emília Lučanová
 • Marta Vráblová
 • Emília Lachmanová
 • Mgr. Anna Andočová
 • Mgr. Adriána Ponyiczká
 • Mgr. Jozef Vilček
 • Veronika Hutyrová
 • Mgr. Jaroslava Barčáková
 • Mária Plaskurová

Hodnotiaca správa o priebežnom plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Turzovka ku dňu 31.12.2019

Zápisnice

Podujatie

Plagát

Kino Jašík

 

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste