Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Súťaže

                            Súťaže

Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže č. 01/2021 vyhlásenej dňa 06.04.2021

tu ku stiahnutiu 

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže č. 02/2021

tu ku stiahnutiu 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKOCH OBCHODNEJ SÚŤAŽE č. 03/2021 VYHLÁSENEJ DŇA 14.05.2021

tu ku stiahnutiu 

ODPREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU SPÔSOBOM OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE Č.3/2021 Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – Pozemky pri starom cintoríne v kú Turzovka

Vyhlás. OVS č. 3/2021

Kúpna zmluva

Všeobecné podmienky obchodnej verejnej súťaže

Súhlas s podmienkami súťaže 

Čestné vyhlásenie 

Parcela registra C 164_49 

Znalecký posudok 

Geometrický plán 

ODPREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU SPÔSOBOM OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE Č.2/2021 pozemky v MČ Predmier

Všeobecné podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Vyhlás. OVS č. 2/2021 Pozemky Predmier 

Znalecký posudok 

List vlastníctva č. 1341 

Parcela registra C 6588_3 

Súhlas s podmienkami súťaže 

Kúpna zmluva 

Čestné vyhlásenie 

ODPREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU SPÔSOBOM OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE Č.1/2021-STAVBA ČS. 9 V K.Ú. TURZOVKA, VRÁTANE POZEMKOV

Čestné vyhlásenie 

Kúpna zmluva 

Súhlas s podmienkami súťaže

Parcela registra C 164 

Parcela registra C 164 20 

CKN č.164,4 

CKN č. 164,20 

Znalecký posudok 

Všeobecné podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Vyhlásenie obchodnej súťaže č. 1 

projektová dokumentácia - rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste turzovka

tu ku stiahnutiu

 Ponuka na krátkodobý prenájom majetku mesta Turzovka

Nájomná zmluva

Cenová ponuka

Oznámenie mesta- krátkodobý prenájom

Ponuka mesta na krátkodobý prenájom

Vzor čestného vyhlásenia

Cenová ponuka PO

 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 na odpredaj sociálnej budovy čs. 21 pri starom ihrisku,  v Predmieri – Turzovka

Čestné vyhlásenie o disponibilných finančných prostriedkoch

mapa

Návrh- Kúpna zmluva

OVS č. 1 2019-GP, LV

FOTO

Passport budovy

Passport budovy

Súhlas dotknutej osoby

Súhlas s podmienkami súťaže

Vyhlásenie OVS č. 1 2019

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste