Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 8. 2018

zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

107/2018

3 744,00 EUR

Železnice Slovenskej Republiky

Mesto Turzovka

6. 8. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

106/2018

1 455 282,26 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

2. 8. 2018

Nájomná zmluva č. 82/2018

080/2018-Vr.

25,00 EUR

Urbánková Martina

Mesto Turzovka

2. 8. 2018

Kúpna zmluva

105/2018

10,00 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Mesto Turzovka

2. 8. 2018

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

104/2018

Neuvedené

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Mesto Turzovka

2. 8. 2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

103/2018

180,00 EUR

Stredoslovenská energetika

Mesto Turzovka

30. 7. 2018

Zmluva o dielo č. V-07/2018

102/2018

531 165,92 EUR

Strabag, s. r. o.

Mesto Turzovka

27. 7. 2018

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve

101/2018

Neuvedené

T-services, s.r.o. Turzovka

Mesto Turzovka

25. 7. 2018

Mandátna zmluva č. 5/2018

100/2018

4 200,00 EUR

Urbion sk, s. r. o.

Mesto Turzovka

24. 7. 2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

042/2018-Li

Neuvedené

Mária Korduljáková

Mesto Turzovka

24. 7. 2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

041/2018-Li

Neuvedené

Mária Šajtarová

Mesto Turzovka

24. 7. 2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

043/2018-Li

Neuvedené

Eva Adamcová

Mesto Turzovka

24. 7. 2018

Zmluva o odňatí majetku zo správy

099/2018

1 227,49 EUR

Centrum voľného času Turzovka

Mesto Turzovka

24. 7. 2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

098/2018

1,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

24. 7. 2018

Dohoda o ukončení nájmu

097/2018

Neuvedené

T-services, s.r.o. Turzovka

Mesto Turzovka

24. 7. 2018

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

096/2018

400,00 EUR

Antonín Závodník - LTJ MUSIC - SOUND,LIGHT&LASER

Mesto Turzovka

23. 7. 2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

040/2018-Li

Neuvedené

Anna Kubjatková

Mesto Turzovka

16. 7. 2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

039/2018-Li

Neuvedené

Anna Kováčiková

Mesto Turzovka

13. 7. 2018

DODATOK č. 1/2018 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 09.05.20178

095/2018

1 800,00 EUR

AUTOŠKOLA - Pavol Neckár

Mesto Turzovka

13. 7. 2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

094/2018

220,35 EUR

Vlastníci bytového domu č. 472, byt č. 2, 3, 6, 19,26,28,32,34,39,48,46,4,8

Mesto Turzovka

11. 7. 2018

ZMLUVA O DIELO č. V-6/2018

093/2018

335 050,61 EUR

B & B, spol. s r. o.

Mesto Turzovka

10. 7. 2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

038/2018-Li

Neuvedené

Mária Bieliková

Mesto Turzovka

10. 7. 2018

Kúpna zmluva

092/2018

6 870,00 EUR

M.Plzák, Ing.P.Plzák, Mária Phamová, M.Plzák

Mesto Turzovka

9. 7. 2018

DODATOK č. N20160415005D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

091/2018

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny SR

Mesto Turzovka

6. 7. 2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

037/2018-Li

Neuvedené

Mgr. Ľubica Sobčáková

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 341
Organizácie a spolky v meste