Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Partnerské mestá
Partnerské mesta Tlačiť

Mesto  Turzovka  vyvíja   neustále  snahu získať čo najväčšie možnosti  spolupráce. Dobrým príkladom je niekoľkoročné priateľstvo s poľským mestom Kęty, čoho dôkazom   bolo   podpísanie   Zmluvy   o vzájomnej    spolupráci    26.11.2003   v Kętách.

V rámci podpory myšlienky medzinárodnej spolupráce a  európskej  jednoty  na   regionálnej  a  komunálnej   úrovni  a   v  záujme  rozvoja  vzájomných  a medziľudských  vzťahov    bola   2. mája  2005 podpísaná  Dohoda  o vzájomnej spolupráci  s českým  mestom  Frýdlant  nad Ostravicí.

Po niekoľkoročnej spolupráci mesta Turzovka s maďarskou obcou Györújbarát, došlo 9. októbra 2014 k podpisu Dohody o vzájomnej spolupráci. Predmetom dohody je vytvoriť podmienky pre vzájomnú spoluprácu za účelom všestranného rozvoja spoločenských, kultúrnych, športových, ale aj obchodných a priemyselných vzťahov u oboch partnerov s ohľadom i na tretie subjekty pôsobiace v ich priľahlých mestských regiónoch.

                                            

Sample Image  Sample Image 

                                            Kęty                        Frýdlant                Györújbarát
                                                                       nad Ostravicí

 

 

 

 

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 
   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 18.12.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo