Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
3. Výsledky vyhodnotenia súťaží
Zámer nakladania s majetkom Tlačiť

Zámer odpredaja pozemku s parcelným číslom C-KN 3861/6

 
Zámer nakladania s majetkom Tlačiť

Zámer prenájmu časti pozemku s parcelným číslom C-KN 2333/1

 
Zámer nakladania s majetkom mesta Tlačiť

Zámer odpredaja novovytvoreného pozemku s parcelným číslom C - KN č. 382/85

 
Zámer nakladania s majetkom mesta Tlačiť

Zámer odpredaja novovytvorených pozemkov s parcelným číslom C-KN č. 3878/24, C-KN č. 3878/25 a C-KN č. 3878/26

 
Zámer nakladania s majetkom mesta Tlačiť

Zámer odpredaja novovytvoreného pozemku s parcelným číslom C-KN č. 2338/24

 
Zámer nakladania s majetkom mesta Tlačiť

Zámer odpredaja pozemku s parcelným číslom C-KN č. 117/25

 
Zámer nakladania s majetkom Tlačiť

Zámer nakladania s majetkom mesta s parcelnými číslami CKN č. 2842/3, 2842/4, 2842/5, 2843/3, 2843/4 

 
Zámery nakladania s majetkom Tlačiť

Zámery nakladania s majetkom s parcelnými číslami CKN č. 840/7, 840/5, 2333/1

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 
   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 18.12.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo