Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

16.10.2018

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Naše priority: infraštruktúra mesta, mládež a seniori

Detail

16.10.2018

V areáli športu a oddychu v Závodí vyrástlo nové detské ihrisko

V areáli športu a oddychu v Závodí vyrástlo nové detské ihrisko

Mesto Turzovka v Areáli športu a oddychu zabezpečilo výstavbu detského ihriska v rámci projektu ,,Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka“. Detičky sa môžu tešiť na rôzne atrakcie ako sú viacfunkčná zostava so šmýkačkou Motýľ, Športová zostava s preliezkami, preklápacia a retiazková hojdačka, hojdačka hniezdo, či hojdačka na pružine.

Detail

16.10.2018

Zviezlo sa 91 televízorov

3 otázky pre riaditeľa Mestského podniku služieb Rudolfa Šobicha

Detail

16.10.2018

Práce pri bytovom dome 272 finišujú

Práce pri bytovom dome 272 finišujú

Pred bytovým domom 272 v mestskej časti Predmier stavebné práce finišujú. Mesto Turzovka pred budovou bývalého klubu I.Tran vykúpilo pozemky a začalo riešiť dlhoročný problém obyvateľov.

Detail

16.10.2018

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Asfaltovanie na ulici Jašíkovej a v Predmieri

Detail

16.10.2018

Vynovené priestory základnej umeleckej školy

Vynovené priestory základnej umeleckej školy

Už celé roky vyzerá budova ZUŠ v Turzovke stále rovnako. A to nielen zvonku, ale aj zvnútra. Ale tento školský rok začal predsa len novinkami. Nielenže sa vynovili, ale pribudli nové toalety. Pôvodné dve toalety prešli úplnou rekonštrukciou. Zväčšil sa veľmi malý priestor, vymenili sa dlaždice aj obklad a celé vybavenie. A pribudli aj dve ďalšie, pri ktorých sa riešilo aj pripojenie sa na kanalizáciu a prívod vody. Práce teda bolo skutočne dosť, ale všetko bolo vykonané k našej spokojnosti.

Detail

11.10.2018

Pozvánka na výstavu

POÉZIA ĽUDOVÉHO ODEVU NA KYSUCIACH

Detail

09.10.2018

Pozvánka na prednášku o domácom kompostovaní v kompostéroch 1

Pozvánka na prednášku o domácom kompostovaní v kompostéroch

22. októbra 2018 (pondelok) o 17.00 hod. 26. októbra 2018 (piatok) o 17.00 hod.

Detail

27.09.2018

Rozhovor s primátorom Turzovky JUDr. Ľubomírom Golisom

Rozhovor s primátorom Turzovky JUDr. Ľubomírom Golisom

Protipovodňové opatrenia v Turzovke V Predmieri vyrastie nový oporný múr Z dôsledku dlhotrvajúcej výdatnej zrážkovej činnosti bol v závere apríla minulého roka vyhlásený v okrese III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku rieky Kysuca a jej prítokoch. Aj v meste Turzovka niekoľkokrát zasadala mestská povodňová komisia, ktorá monitorovala a zaznamenávala priamo v teréne záchranné a zabezpečovacie práce vo všetkých mestských častiach.

Detail

27.09.2018

Živý stavebný ruch pred železničnou stanicou

Živý stavebný ruch pred železničnou stanicou

Mesto Turzovka v týchto dňoch realizuje novovybudované prepojenie pred železničnou stanicou. Vykonávajú sa stavebné úpravy prepojenia ciest Nádražnej ulice, Štúrovej – areál polikliniky a Drevárskej ulice. Vznikne prepojenie centra mesta v smere na Čadcu. Nové miestne komunikácie budú mať aj chodníky pre peších.

Detail

27.09.2018

Výstavba kanalizácie na Turkovskej ceste

Výstavba kanalizácie na Turkovskej ceste

V týchto dňoch sa dokončuje vybudovanie novej kanalizačnej stoky v Turzovke na Turkovskej ceste. Nová kanalizačná stoka bude zaustená do projektovanej šachty, ktorá bola súčasťou projektu križovania stoky so železničnou traťou Čadca – Makov.

Detail

27.09.2018

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Mesto Turzovka v týchto dňoch začalo s rekonštrukciou miestnych komunikácii. V 1.etape sa realizuje rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Jašíkovej od miestneho pohostinstva Macvejdva po čerpaciu stanicu Slovnaft.

Detail

27.09.2018

Po mnohých rokoch sa obyvatelia bytového domu 272 v Predmieri dočkajú zlepšenia prístupu k svojim bytom

Po mnohých rokoch sa obyvatelia bytového domu 272 v Predmieri dočkajú zlepšenia prístupu k svojim bytom

Mesto Turzovka odkúpilo budovu bývalého klubu I. Tranu s priľahlými pozemkami a v týchto dňoch začalo s kompletnou úpravou spevnených plôch. Pred bytovým domom sa začalo s vybúraním pôvodných betónových obrubníkov, ktoré boli už v nevyhovujúcom stave.

Detail

27.09.2018

Dôležitý oznam

Turzovská televízia začala vysielať v digitálnom HD formáte. Pre kvalitnejší príjem jej vysielania je potrebné preladiť TV prijímač. Program by sa mal zobraziť na 40. kanáli rastra. TVT si v HD formáte môžu naladiť občania: Turzovky, Podvysokej, Vysokej nad Kysucou, Staškova a Rakovej. Naladenie analógového vysielania TVT ostalo nezmenené.

Detail