Obsah

STRÁNKA MESTA JE v procese aktualizovania...

Prosím, ospravedlŇte dočasnú nekompletnosť informácií. Ďakujeme!

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

24.04.2018

PRED VEĽKÝM SVIATKOM NAŠICH DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

PRED VEĽKÝM SVIATKOM NAŠICH DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

Už onedlho – v piatok 4. a v sobotu 5. mája 2018 sa v našom meste uskutočnia OSLAVY 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch.

Detail

19.04.2018

Máte radi letné festivaly? 1

Máte radi letné festivaly?

Mesto Turzovka vás pozýva na festival DROTÁRIA, ktorý patrí k dlhoročnej tradícií Turzovského leta.

Detail

17.04.2018

Deň narcisov v našom meste

V piatok 13.4.2018 sa uskutočnil 22. ročník najväčšej verejnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine SR „Deň narcisov“ na celom území Slovenska, ale i v našom meste.

Detail

17.04.2018

Úprava plochy pri nedostavanej ZŠ v Závodí

Úprava plochy pri nedostavanej ZŠ v Závodí

Vedenie mesta sa rozhodlo vyše 10 rokov zanedbávanú plochu v okolí torza nedostavanej základnej školy v Závodí (budova nie je majetkom mesta) dať do udržiavaného stavu.

Detail

17.04.2018

Revitalizácia plochy pred poliklinikou 1

Revitalizácia plochy pred poliklinikou

Minulý týždeň sa uskutočnila pred poliklinikou v Turzovke revitalizácia zelene. Prebytočné kroviny boli odstránené, zlikvidované a upravili sa stĺpiky na parkovacie miesta. Bola natiahnutá geotextília a plocha bola vyspravená štrkovým materiálom v podobe vymývaného dunajského štrku.

Detail

17.04.2018

Z rokovania komisií MsÚ v Turzovke

V pondelok 9. apríla 2018 zasadala na MsÚ v Turzovke komisia mládeže, vzdelávania, športu a kultúry, ktorú viedol predseda Mgr. Rastislav Bakajsa za účasti primátora JUDr. Ľubomíra Golisa, jeho zástupkyne MUDr. Viery Belkovej, prednostu MsÚ Ing. Mariána Masnicu.

Detail

17.04.2018

Minulý týždeň sa v meste uskutočnil zvoz objemného odpadu

Minulý týždeň sa v meste uskutočnil zvoz objemného odpadu

V dňoch 10. apríla a 12. apríla 2018 sa uskutočnil zvoz objemného odpadu.

Detail

17.04.2018

Andersenova noc 1

Andersenova noc

Mestská knižnica v Turzovke sa opäť zaplnila karimatkami, spacími vakmi a nebojácnymi nocľažníkmi

Detail

16.04.2018

Jubilanti: Mária Stoligová, Anna Vanková, Ján Pavlík a Jozef Marejka

Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis navštívil vo štvrtok 22.03.2018 jubilantov, ktorí oslávili v týchto mesiacoch významné životné jubileum – 90 rokov.

Detail

16.04.2018

Rozhovor s primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Golisom

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka pre roky 2018 - 2022

Detail

16.04.2018

Dobrovoľná vojenská príprava  1

Dobrovoľná vojenská príprava

V roku 2018 rezort obrany realizuje v poradí už 3. ročník projektu "Dobrovoľná vojenská príprava". V praxi ide o 11 týždňov trvajúci dobrovoľný základný vojenský výcvik .

Detail