Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

plagát Turzovské leto

Beskydské slávnosti

------------------------------------------------------------------------------------

2024

-------------------------------------------------------------------------------------

Logo Beskydských slávnostíPredstavujeme vám účinkujúcich 

52. ročníka Beskydských slávností

18. august 2024

-------------------------------------------------------------------------------------

FS BUKOVINKA

Pracuje ako Občianske združenie pod vedením Mgr. Janky Maďariovej. Už samotný názov hovorí o tom, že si zobrali za svoje chrániť a zveľaďovať dedičstvo našich predkov predovšetkým z okolia Veľkej Turzovky a Kysúc . OZ FS BUKOVINKA TURZOVKA navštevujú deti od štyroch rokov, v súčasnosti majú 39 členov. Účinkujú na  kultúrnych a spoločenských  podujatiach pri rôznych príležitostiach v meste,  pravidelne sa stretávajú s našimi  seniormi, vystupujú v okolitých obciach na folklórnych slávnostiach a kultúrnych podujatiach, spolupracujú s Múzeom Kysuckel ľudovej kultúry Bimaček, účinkovali na Podroháčskych slávnostiach v Zuberci, v ČR–Staré Hámre, vo Frenštáte  a Valašskom Meziřičí, Frýdlante nad Ostravicí, na medzinárodnom folklórnom festivale Jánošíkove dni v Terchovej.

Zúčastňujú sa súťaží v speve ľudových piesní a programových pásiem v rámci Regionánej, krajskej  a celoslovenskej úrovne, kde doposiaľ získali množstvo významných ocenení.

Na posledy v marci 2024 SOFIA LUKÁČOVÁ získala strieborné pásmo.

FS Bukovinka bola v roku 20218 udelená cena Mesta Turzovka  Za reprezentáciu a pozitívne zviditeľňovanie mesta v oblasti folklóru a  11.8.2023  bola FS Bukovinka udelená Cena primátora mesta za rok 2023.

Takýmito aktivitami robia členovia, hlavne deti, radosť svojim rodičom a vzorne reprezentujú svoje mesto Turzovka. Podľa slov vedúcej p. Maďariovej je dôležité, aby deti prichádzali zo stretnutí Bukovinky vždy domov šťastné, usmiate, aby si občas zaspievali aj doma so svojimi rodičmi, babkami či súrodencami, aby sa  tešili na to, že si oblečú náš –kysucký kroj, mali k nemu úctu, aby ich tešili aj také maličkosti ako je napríklad zmena účesu ku kroju, obutia...  

Hudobný sprievod na heligonke : Nina Zahatlanová

Fotografia FS Bukovinka

 

ŽFS TURZOVANKA

Ženská folklórna skupina  Turzovanka úspešne reprezentuje mesto Turzovka i Kysuce už 20 rokov. Svoju históriu začala písať v r. 2003. Spev ľudovej piesne podnietil Helenu Fulierovú založiť v Turzovke spevácku skupinu.   Spoločne s Annou Oravcovou  vytvorili  Ženskú folklórnu skupinu Turzovanka. Počas svojej činnosti zozbierala známe i zabudnuté piesne. V okolitých pľacoch kysuckých Beskýd a Javorníkov nachádzala piesne pracovné, svadobné , trávnice, dožinkové piesne, piesne clivé  i žartovné. Jej hlavným cieľom je vracať sa k prameňom – žriedlam a krásam bohatej histórie a kultúry „Veľkej Turzovky“ - zachovávať, rozvíjať a prezentovať ľudové umenie a jeho najväčšie bohatstvo, ľudové piesne  a tradičné zvykoslovie folklórneho života. Uvádza originálne programy: Na paši, Sušenie sena, Na borofkach, Jánske zvyky, Pranie na Kysuci, Priberanie nevesty, Pasenie kráv, Pochovanie basy, Od Ondreja do Vilije., Na borofkach, Vykopávanie žemňokof, Pochovanie basy a iné .Bohatým kultúrnym programom, v ktorom „ožili“ kysucké spevy a zvyky, ...upútali pozornosť poslucháčov na Slovensku, v Českej republike,  Poľsku a Maďarsku. Skupina sa svojou originalitou dostala na folklórnu scénu významných folklórnych festivaloch nielen na Slovensku (Východná, Terchová,..) ale i v zahraničí. Výsledkom jej činností sú dve  nahrávky do folklórnej hitparády KAPURA :Hore slnko, hore a Na svat-ho Jana, 2 CD nosiče: Vršek dolinečka (2006), Kedž jo pudžem ó, mamičko ot vás (2004). Skupina  za svoju 20 ročnú činnosť pozbierala mnoho ocenení – zlaté a strieborné pásma,  na okresných, krajských a celoštátnej prehliadke kysuckého hudobného  folklóru dospelých pod názvom: Stretnutie s piesňou, Nositelia tradícií  a Vidiečanova Habovka. V r.2OO8 dostala ŽFS TurzovankaOcenenie za vzornú prácu v oblasti rozvoja folklóru a tradičnej ľudovej kultúry a reprezentáciu mesta Turzovka a regiónu Kysúc. Spoločne s našou rodáčkou a speváčkou p. Helenou Záhradníkovou naspievali v Českom rozhlase Ostrava štúdiovú nahrávku  kysuckých piesní. V r. 2023, pri príležitosti 20. výročia založenia, mesto Tirzovka udelilo  ŽFS Turzovanka Cenu primátora mesta  za úspešnú reprezentáciu mesta a Kysúc.     

Fotografia ŽFS TURZOVANKA

 

FS BYSTRICA

Folklórny súbor Bystrica prezentuje ľudové tance, piesne, hudbu a kroje Bystrickej doliny. Vznikol 15.7.2012 pod vedením Jána a Márie Jančulovej.Za 10.ročne obdobie sa v ňom vystriedalo veľa tanečníkov. Súbor nacvičil 8 choreografii z Bystrickej doliny a Kysúc ako napr. Muzika, Regrút, Vohľady, Pri pasení kráv, Palicový, Čepčenie, pásmo Fašiangy z pochovávanim basy a Večer pred svadbou. Z ďalších regiónov Slovenska nacvičil tanec Karičky z Parchovan, Cez ten Telgárt z Horehronia a vsúčastnosti nacvičuje tanec od Trenčina. Má za sebou okolo 160 vystúpení nielen doma a v okolitých obciach ale aj v zahraničí v Poľsku, Česku a Chorvátsku.Do tanca hrá ĽH Kováčovci ktorá vznikla r.1994 a ĽH Potočiari vzniknutá z radov tanečníkov. Spev obohacuje Dievčenská a mužská spevácka skupina.

Fotografia FS Bystrica

 

FSK GORAL

Podľa dostupných informácií občaniaia Suchej Hory dlhší čas nemali svoj vlastný folklórny súbor, ktorý by bol pôsobil pod dlhodobým vedením jedného vedúceho. Školská mládež pôsobila v detskom folklórnom súbore v Hladovke, kde tvorila podstatnú časť súboru. Podobne dochádzalo i k doplňovaniu muziky, ktorá doprevádzala folklórny súbor v Hladovke muzikantmi zo Suchej Hory. Veľmi často sa však pri rôznych príležitostiach zorganizovala skupina tanečníkov, ktorú sprevádzala i goralská muzika pod vedením primáša Jána Šimeka st. Takto príležitostne zostavovaný folklórny súbor sa v roku 1977 zmenil na organizovaný súbor pod vedením Márie Chovančákovej, rod. Kendralovej. Asi po dvoch rokoch už súbor vedie Ľudovít Dreveňák. Podobne ako folklórny súbor dospelých z Hladovky, aj tento súbor účikoval pri rôznych príležitostiach v obci i mimo nej, na Podroháčských folklórnych slávnostiach v Zuberci, na festivaloch v Detve, Východnej a pod. Zúčastnil sa i na rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.

Fotografia FSK Goral

 

FS ROZSUTEC

Folklórny súbor Rozsutec, ktorý vznikol v roku 1965, sa už dávnejšie zaradil medzi najvýraznejších interpretov slovenského folklóru. Svedčí o tom nielen pravidelná účasť na významných domácich i medzinárodných festivaloch, ale aj viaceré prestížne vyznamenania a ocenenia. Takmer 60-členný kolektív mladých ľudí pracuje v súčasnosti pod taktovkou vedúceho súboru a choreografa Štefana Muchu. Zriaďovateľom súboru je mesto Žilina, prevádzkovateľom Mestské divadlo Žilina. V bohatom repertoári súboru sú zastúpené prakticky všetky významnejšie folklórne regióny Slovenska – Kysuce, Orava, Liptov, Horehronie, Myjava, Zemplín. Hudobno-tanečná a spevácka interpretácia ľudových tradícií uvedených regiónov je založená na dôkladnej znalosti miestneho zvykoslovia, ktoré je spracované citlivo a so zmyslom pre pôsobivé estetické umocnenie výsledného tvaru. So súborom je od jeho založenia neodmysliteľne spojená originálna terchovská muzika, spev a tanec. V tomto ohľade prispel Rozsutec výraznou mierou k rozvoju svojráznej hudobnej tradície Jánošíkovho kraja. Aj zásluhou jeho dlhoročnej tvorivej činnosti si terchovská (nebeská) muzika udržala podobu jednej z najarchaickejších ľudových hudieb na Slovensku. Súbor je pomenovaný podľa najkrajšieho vrchu pohoria Malá Fatra. Spoločne ich spája nielen názov, ale aj vytrvalý záujem ľudí a sila autentického zážitku.

Fotografia FS Rozsutec

-------------------------------------------------------------------------------------

2023

-------------------------------------------------------------------------------------

11. - 13. august 2023

51. ročník BESKYDSKÝCH SLÁVNOSTÍ

Mesto Turzovka, ako hlavný organizátor Turzovských hodov a 51. ročníka Beskydských slávností ďakuje za pomoc a podporu generálnemu partnerovi Banskobystrickému pivovaru Urpiner, sponzorom: TES MEDIA, ARD SYSTÉM, HERAKLES –NET a mediálnym partnerom: TV Severka, Turzovskej televízii, MY – Kysucké noviny, týždenníku Kysuce, spoluorganizátorom: Turzovský veterán klub, Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka, FK Tatran Turzovka, Spolok priateľov Turzovky, Spojená škola Juraja Turza, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turzovka a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdarnom priebehu podujatí.

Prehliadka speváckych skupín a folklórnych súborov

            Hodová nedeľa začala medzinárodným stretnutím heligonkárov. Turzovská cifrovačka prilákala milovníkov tohto ľudového nástroja, medzi ktorými nechýbali ani Turzovskí helogonkári, manželia Ježíkovci, Pavol Hlavačák, Nina Zahatlanová, Majka a Radko Záhumenskí, Kubačákovci a ďalší., Program moderovala Katarína Fernando. V kostole Nanebovzatia Panny Márie sa slúžili slávnostné sväté omše za hojnej účasti veriacich.

            O 13. 00 hod. začal sprievod od reštaurácie Artemis po pešej zóne k hlavnému pódiu na Námestie Juraja Turza. V ňom sa predstavili účastníci Beskydských krpčekov, futbalisti FK Tatran Turzovka, Dámsky klub a Spolok priateľov Turzovky.

            Po pestrom sprievode sa na detskom folklórnom festivale BESKYDSKÉ KRPČEKY predstavili domáce skupiny DFS ĎATELINKA a FS BUKOVINKA, DFS DREVÁRIK z Krásna nad Kysucou a FS KOŠÁR z Českej republiky. Po ňom začal hlavný folklórny program 51. ročníka Beskydských slávností, ktorý bol venovaný oslavám 20. výročia založenia ŽFS TURZOVANKA. Svoju históriu začala písať v roku 2003. Vlastnou originalitou sa dostala na scénu významných folklórnych festivalov v Malatinej, Terchovej, Zuberci i vo Východnej. Mesto reprezentuje nielen na Slovensku, ale i v zahraničí napr. v Českej republike, Poľsku či Maďarsku.

            V  programe pod názvom VRŠEK DOLINEČKA, PEKNÁ ROVINEČKA sa popri ŽFS Turzovanka predstavili aj jej hostia FS BUKOVINKA,  HELENA ZAHRADNÍKOVÁ, MUZIČKA SPOD GRÚŇA, ANDREJ GERNÁT a FS DREVÁR. Na záver programu sa ŽFS Turzovanka prišiel poďakovať za vzornú reprezentáciu primátor mesta Ľubomír Golis: „Som rád, že máme v Turzovke folklórnu skupinu, ktorá zachováva zvyky, piesne a tradície, ktoré v sebe nesú odkaz našich predkov. Je dôležité aby sa uchovávali tieto hodnoty pre ďalšie generácie. ŽFS Turzovanke prajem ešte veľa krásnych vystúpení,“ povedal primátor. Vyvrcholením 51. ročníka Beskydských slávností bolo vystúpenie FS KYSUČAN. Program moderovala Katarína Borisová.

            Návštevníci a milovníci folklóru si v tento deň prišli na svoje. Dlhým a častým potleskom ďakovali za ľudové umenie účinkujúcim, ktorí do svojho prejavu vkladali iskru radosti, energie a potešenia.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

            V sobotu Turzovka ožila hudbou a zábavou

            V sobotu sa Turzovka niesla v rytme hudby a radosti vďaka podujatiu pod názvom "Turzovka plná hudby a zábavy". Tento jedinečný kultúrny zážitok sa začal už o 14.00 hodine priamo na námestí Juraja Turza. Hneď v úvode programu vystúpil kúzelník Talostan, ktorý s rôznymi kúzelníckymi trikmi ohúril predovšetkým deti. Ale to bolo len začiatok!

            Nasledovalo vystúpenie hudobných skupín, ktoré mnohí z nás poznajú z televíznych obrazoviek. Medzi nimi sa predstavili kapely, známe  svojim energickým zvukom a prijemnými melódiami  ASPERO, TREND,  ŽOCHÁRI a MAREK BEDNÁR&BAND. Záver večera patril domácej rockovej kapele KATAPULT REVIBAND. Celým programom nás s humorom a vtipmi viedol moderátor ŠTEVO HRUŠTINEC.

            A keď sa slnko pomaly sklonilo za obzor, zábava sa neskončila. Presunula sa do areálu športu a oddychu v Závodí. Tu sa pod taktovkou "HODOVÁ SOBOTA" predstavila obľúbená  skupina SYSTEM TWO a DJ SALO, ktorý rozprúdil tanec do skorých ranných  hodín.

FotoFotoFotoFoto

Slávnostné otvorenie výstavy Ondreja Zimku

Prelet nad bocianím hniezdom

Piatkové sviatočné popoludnie pokračovalo vo výstavných priestoroch Centrum Palatinum vernisážou výstavy akademického maliara Ondreja Zimku pod názvom Prelet nad bocianím hniezdom.

V mene mesta Turzovka prítomných privítal primátor Ľubomír Golis. Vo svojom príhovore povedal: „Turzovka vo svojej bohatej histórii dala svetu viaceré veľké a významné osobnosti, ktoré s hrdosťou reprezentovali a reprezentujú naše mesto doma i v zahraničí. Medzi týmito osobnosťami nesmie chýbať meno pána majstra Ondreja Zimku. Stredobodom jeho života a umeleckej tvorby vždy bolo jeho rodisko, Turzovka. Jeho návraty domov sú pre nás príležitosťou na úprimné stretnutia, plné vzájomnej úcty a porozumenia. Hoci ho život mnohokrát zavial ďaleko za hranice nášho mesta, srdcom z Turzovky nikdy neodišiel.“

Autora výstavy prišiel pozdraviť aj exprezident Ivan Gašparovič a iné vzácne osobnosti. Nasledovali hudobné vstupy, príhovory zúčastnených a do života bola požehnaním Mons. Viliama Judáka uvedená kniha o majstrovi Ondrejovi Zimkovi. Jej autormi sú Ivan Hudec, Mons. Viliam Judák a Juraj Staffa. Vydalo ju vydavateľstvo Magma. Program moderovali  Magdaléna Hacková a  Ľubica Podoláková. Veľká vďaka patrí hlavnému organizátorovi a majiteľovi PeterMária MúzeumGalérie Petrovi Dlhopolčekovi. Záštitu nad podujatím prijal primátor mesta Ľubomír Golis.

Výstava výtvarných umeleckých diel bude prístupná do konca tohto roku.

FotoFotoFotoFotoFoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto

Pestrý program Turzovského leta vyvrcholí hodovým víkendom

11. a 13. augusta

Po úspešnom festivale pre deti Ahoj leto, Hudobnej noci na amfiteátri, dôstojnej oslave storočnice futbalu, vyydarenej akcii Wood Summer Fest, či prehliadke veteránov prichádza vyvrcholenie Turzovského leta - hodový víkend. Ten prináša ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré vyvrcholia 51. ročníkom Beskydských slávností.

V piatok 11. augusta o 15.00 hod.  začne program SLÁVNOSTNÝM ZASADNUTÍM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA, na ktorom budú odovzdané Ceny mesta Turzovka a ostatné ocenenia. Po ňom sa o 17.00 hod. v Galérii Centrum Palatínum uskutoční vernisáž výstavy akademického maliara Ondreja Zimku Prelet nad bocianím hniezdom. Večer od 20.00 hod. sa najmä mladšia generácia môže tešiť na DISCO HODY XXV, ktoré sa budú konať v prírodnom amfiteátri na Bukovine.

Foto

Foto

Foto

 

V sobotu 12. augusta od 14.00 hod. na námestí Juraja Turza sa milovníci pekných pesničiek môžu tešiť na TURZOVKU PLNÚ HUDBY A ZÁBAVY, kde vystúpia skupiny TREND, ASPERO, ŽOCHÁRI, MAREK BEDNÁR&BAND a KATAPULT REVIBAND. Deti určite poteší kúzelník TALOSTAN. Program moderuje: ŠTEVO HRUŠTINEC.

FotoFotoFotoFotoFoto

Foto

 

Večer bude program pokračovať v areáli športu a oddychu v Závodí HODOVOU SOBOTOU so skupinou SYSTEM TWO a DJ SALOM.

 

Foto

 

Nedeľa 13. augusta bude patriť už tradične heligónkam, remeslám a folklóru na námestí Juraja Turza. Stretnutie heligonkárov TURZOVSKÁ CIFROVAČKA začne už 9.00 hodine, kde vystúpia domáci heligonkári,  ale aj hostia z Českej republiky. Sprievod mestom začne o 13.00 hod. a pôjde od reštaurácie Artemis po pešej zóne k hlavnému pódiu na Námestie Juraja Turza.

O 13.30hod. začne detský folklórny festival BESKYDSKÉ KRPČEKY. Účinkovať budú  DFS ĎATELINKA, FS BUKOVINKA, DFS DREVÁRIK a FS KOŠÁR.

Po nich sa už všetci návštevníci môžu tešiť na hlavný folklórny program 51. ročníka Beskydských slávností, pod názvom VRŠEK DOLINEČKA, PEKNÁ ROVINEČKA. Ten je venovaný oslavám 20. výročia založenia ŽFS TURZOVANKA. V ich programe budú účinkovať FS BUKOVINKA,  HELENA ZAHRADNÍKOVÁ, ANDREJ GERNÁT a FS DREVÁR. Vyvrcholením 51. ročníka Beskydských slávností bude vystúpenie FS KYSUČAN.

Foto

Foto

FotoFoto

 

Remeselnický jarmok 2023

Jarmok je neoddeliteľnou súčasťou Beskydských slávností a tradičných hodov v meste Turzovka. V roku 2023 sa uskutoční opäť pred budovou mestského úradu v nedeľu 13.08.2023 so začiatkom o 9.00 hod. Organizátori pozývajú všetkých remeselníkov, ktorí zachovávajú tradície našich predkov, zároveň si vyhradzujú právo výberu. Prednosť majú remeselníci, ktorí sa venujú málo známemu, menej rozšírenému remeslu alebo remeslu tradičnému pre náš región, dodržiavajú tradičné výrobné postupy, používajú prírodné materiály. Uvítame predvádzanie remesla, kroj alebo dobový pracovný odev a vlastný drevený stánok.

Každý záujemca z radov remeselníkov o účasť na Remeselníckom jarmoku 2023 musí mať potrebné doklady v zmysle Zákona NR SR č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja na trhoviskách a zaslať písomne záväznú prihlášku do 30.júna 2023:

  • poštou na adresu:    Mestský úrad Turzovka, Janka Vraňáková   

                                     Jašíkova 178, 023 54  Turzovka

___________________________________________________

 

50. ROČNÍK BESKYDSKÝCH SLÁVNOSTÍ

a 7. SVETOVÉ STRETNUTIE TURZOVČANOV

Turzovské leto vyvrcholilo hodovým víkendom 12. – 14. augusta

Predstavitelia mesta odovzdali osobnostiam kultúrneho a spoločenského života ocenenia, boli sprístupnené dve hodnotné výstavy a stála expozícia v múzeu, nechýbala dobrá hudba, remeselníci a tradičný folklór.

Piatok 12.augusta

Do pamätnej knihy pribudli nové mená ocenených

Neoddeliteľnou súčasťou bohatého kultúrneho a spoločenského programu Beskydských slávností  je slávnostné mestské zastupiteľstvo. Od roku 1998, kedy samospráva udelila prvé ocenenia pri príležitosti  osláv 400. výročia založenia mesta Turzovka bolo ocenených takmer 150 laureátov. V tomto roku k nim pribudli ďalší deviati.

Z rúk primátora mesta JUDr. Ľubomíra Golisa a jeho zástupkyne MUDr. Viery Belkovej si ocenenia prevzali nasledovní laureáti:

Cena mesta Turzovka

Ing. Jozef HOLKA

  • za dôstojnú reprezentáciu mesta a šírenie dobrého mena svojho rodiska  

Ing. Rudolf DELINČÁK

  • za dôstojnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena svojho rodiska a podieľaní sa na tvorbe a vydávaní publikačných materiálov o svojom rodisku

Mgr. Ján PIDYCH

  • za dlhoročnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania študentov gymnázia v Turzovke, ako i prístup k ľuďom vo funkcii riaditeľa úradu práce

Ľubica  ČMELÍKOVÁ

  • za dlhoročnú obetavú prácu v samospráve, za milý prístup a ochotu a pomoc občanom

 Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta         

Adam VYŠINSKÝ

  • za dlhodobé pôsobenie v DHZ , kde získal mnohé ocenenia a dodnes i počas dôchodku pomáha DHZ

Samuel SKALIČAN

  • za reprezentáciu mesta na celoštátnych kolách rôzneho charakteru a udelenie nominácie na medzinárodnú vedeckú konferenciu Expo – siences International 2019

Anton OPIAL

  • za dlhoročnú činnosť a organizovanie turistiky, reprezentáciu a propagáciu mesta a okolia so zameraním na predstavenie pôvodného osídlenia

Cena primátora mesta

Marián CHUDEJ

  • pri príležitosti významného jubilea a za dlhoročnú aktívnu prácu poslanca MsZ

Ján SMETANA

  • za dlhoročnú prácu v meste Turzovka a šírenie dobrého mena mesta

Príjemnú atmosféru tohto sviatočného dňa navodil aj Róbert Kubinec vo svojich hudobných vstupoch. Na elektronickom klavíri zahral skladby Kysuca, Kysuca, Za dedinou a Čardáš dvoch sŕdc.

Po zasadnutí zastupiteľstva bola v priestoroch Múzea Karola Točíka sprístupnená nová stála expozícia Zo života v starej Turzovke (bývanie a hospodárenie).

Keramikár Jozef Franko vystavuje v novej galérii Peter Mária

Piatkové sviatočné popoludnie pokračovalo vernisážou výstavy pod názvom Figurálna tvorba slovenského keramikára Jozefa Franka. Vernisáž sa konala  v nových priestoroch Galérie Peter Mária.

Už pri vstupe návštevníkov vítala svojim spevom ľudová hudba Spod Ľadonhory z Horného Vadičova. Po nej zaspieval ľudovú pieseň Vladimír Gajdičiar. V mene mesta Turzovka prítomných privítal primátor Ľubomír Golis, ktorý vo svojom príhovore poďakoval autorovi Jozefovi Frankovi za vystavené zaujímavé a hodnotné diela z jeho  viac ako 50 ročnej celoživotnej tvorby.  Zároveň sa poďakoval  rodákovi z Turzovky zberateľovi a podporovateľovi umenia Petrovi Dlhopolčekovi , ktorý spolu s manželkou Máriou vo vlastných priestoroch vybudovali reprezentatívnu galériu.  Nasledovali hudobné vstupy fujaristu Vladimíra Homolu, príhovory zúčastnených a do života bola posypaním hlinou a poliatím slivovicou uvedená kniha s rovnomenným názvom ako výstava Figurálna tvorba. Výstavu už tradične moderovala Magdaléna Hacková.

Sobota 13.augusta

Turzovka bola opäť plná hudby a zábavy

Sobotňajší program pod názvom Turzovka plná hudby a zábavy začal o 14.00 hod. na námestí Juraja Turza. V úvode programu sa potešili najmä deti. Kúzelník Peter Šesták ich rozveselil svojimi kúzlami a hovoreným slovom. Po ňom vystúpili a príjemnú atmosféru pre divákov navodili BLACK BAND, MIRKA&ONDREJ a PAVOL LATÁK. Sobotňajším vyvrcholením programu bolo vystúpenie PARTIE OD ŽILINY. Program svojim spevom, vtipmi  a moderovaním spríjemňoval ŠTEVO HRUŠTINEC.

Pocta rodákovi Arminovi Hofmanovi

Vo veľkej zasadacej sále Mestského úradu sa o 15.00 hod. zišli členovia Spolku priateľov Turzovky, kde si okrem iného zvolili aj nového prezidenta Mgr. Miroslava Baranka. Potom sa spoločne presunuli k Domu kultúry, kde za účasti poslankyne európskeho parlamentu Miriam Lexman a primátora mesta turzovka Ľubomíra Golisa odhalili pamätnú tabuľu lekárovi a objaviteľovi plesní penicilínu MUDr. Armínovi Hoffmannovi. 

Otvorili výstavu O fujare fujarôčke

Podvečer sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy pastierskych hudobných nástrojov autora Jozefa Holku pod názvom O FUJARE, FUJARȎČKE. Vernisáž otvoril fujarovým sólom Andrej Gernát, po ňom zarecitoval báseň venovanú autorovi spisovateľ, básnik a literárny kritik Ondrej Nagaj. Primátor mesta Ľubomír Golis privítal autora a poďakoval sa za hodnotnú výstavu. Vo svojom príhovore povedal:  „Vraví sa, že fujara je kráľovnou medzi hudobnými nástrojmi a my Turzovčania sme hrdí na to, že v našom meste máme osobnosť, ktorá takéto jedinečné hudobné skvosty vyrába.“ Nasledovalo predstavenie autora, ktoré prečítal poslanec MsZ Kamil Kobolka, vystúpenie folklórnej skupiny Bukovinka a príhovor autora. Celú vernisáž precítene a profesionálne svojim slovom moderovala Katarína Borisová.

Nedeľa 14.augusta

Hodová nedeľa s bohatým programom

Už od skorých ranných hodín sa ulice v centre mesta rozozvučali ľudovými tónmi heligóniek. Na tradičnej cifrovačke vystúpili nielen domáci heligonkári, ale i hostia z okolia a Českej republiky. Pešia zóna pred  mestským úradom, ale časť Námestia Juraja Thurza   patrila ľudovým remeselníkom prezentujúcim svoje umenie.

O 13.00 hod. začal historický sprievod mestom za účasti dobového spolku Morová rana, účinkujúcich v hlavnom folklórnom programe a členov Spolku priateľov Turzovky. Na hlavnom pódiu sa odohralo netradičné stretnutie medzi Palatínom Jurajom Turzom, ktorý navštívil Turzovku po 420 rokoch a terajším primátorom mesta Ľubomírom Golisom. Primátor zakladateľa Turzovky informoval ako sa mestu v súčasnosti darí. Zároveň primátor mesta oficiálne otvoril 50.ročník Beskydských slávností a členovia spolku vypustili do sveta desiatky balónov.

Tohtoročný hlavný folklórny program na pešej zóne mal názov Hraj, slunečko, hraj na Turzovský háj. Účinkovali v ňom rodáčka z Turzovky, speváčka ľudových piesní Helena Zahradníková s cimbalovou muzikou, folklórna skupina Bukovinka, Ženská folklórna skupina Turzovanka, Martin Repáň, Zbojníci z Lúpežova, Sokoliari Aquila, dobový spolok Morová rana a FS Očovan.


Organizátor Turzovských hodov Mesto Turzovka ďakuje za pomoc a podporu generálnemu partnerovi Banskobystrickému pivovaru Urpiner, mediálnym partnerom TV Severka a Turzovskej televízii, spoluorganizátorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdarnom priebehu podujatí.

FotoFotoFoto

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoTL

Výstava

Výstava
TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turzovské hody 2021 a 49.ročník Beskydských slávností sú za nami

Krásne slnečné počasie umožnilo organizátorom pripraviť uplynulý víkend 14. a 15. augusta pestrý hodový program plný dobrej zábavy, ale aj tradičného folklóru, ktorý k Turzovke roky neodmysliteľne patrí.

Program začal už v piatok 13. augusta v kinosále KD R. Jašíka v podvečerných hodinách. Uskutočnila sa tu slávnostná prezentácia publikácie ranej tvorby turzovského (klokočovského) rodáka, významného predstaviteľa slovenskej exilovej literatúry Pavla Hrtusa Jurinu Jar na grapách. V programe vystúpili členovia DDS Eva z Čadce, ktorí prostredníctvom hovoreného slova a videoprojekcie navodili príjemnú umeleckú atmosféru. Knihu do života uviedol Mons. Jozef Hrtús, emeritný turzovský farár. 

Sobota 14. augusta sa niesla v znamení hitov rokov minulých v podujatí Turzovka plná hudby a zábavy. Moderátor a zabávač Števo Hruštinec predstavil hostí známych z televíznej obrazovky a tiež zaujímavé domáce kapely. Na pódiu na Námestí Juraja Turza sa tak postupne vystriedali, skupina Progres z Čerenian, Akropola zo Žiaru nad Hronom a domáce kapely Eso, Katapult reviband a 5tka. Števo Hruštinec v prestávkach medzi vystúpeniami zabával publikum vtipnými príbehmi a zaspieval aj niekoľko pesničiek známych z Repete. O tom, že sa návštevníci dobre bavili svedčí aj fakt, že plánovaný program sa predĺžil skoro o dve hodiny až do úplného zotmenia.

Aj druhý deň hodov žilo mesto hudbou, tentoraz rôznymi druhmi folklóru. Dopoludnie patrilo pódium heligonkárom na tradičnej už 17. Turzovskej cifrovačke. Organizátori podujatia oslovili viac ako tri desiatky interpretov tohto na Kysuciach veľmi obľúbeného nástroja. Celý program bol postavený hlavne na heligonkároch Turzovky a blízkeho okolia. Program cifrovačky moderovala Katarína Fernando.

Popoludní patrilo námestie už 49. Beskydským slávnostiam. Tentoraz pandemické opatrenia neumožnili zorganizovať sprievod účinkujúcich mestom. Slávnosti tak prebiehali len na pódiu na Námestí Juraja Turza. Na úvod po píšťalách a trúbach Genfi bandu primátor mesta Ľubomír Golis spoločne s prezidentom Spolku priateľov Turzovky Drahomírom Veličkom pozvali všetkých rodákov na budúcoročné VII. Svetové stretnutie Turzovčanov. Moderátorka programu Katarína Borisová postupne privítala na scéne FS Bukovinka a ich hosťa- speváčku ľudových piesní Helenu Zahradníkovú, domácu ŽFS Turzovanka, Muzičku spod Grúňa z Vysokej nad Kysucou, FS Makovanka a ĽH Ondreja Rovňana zo Skalitého. Program slávností uzavrela ĽH Minárikovci z Horného Vadičova. Ani vysoké teploty a nutnosť registrácie návštevníkov pri vchode do priestorov námestia neodradili od možnosti vychutnať si krásne kysucké ľudové piesne naživo so svojimi priateľmi či rodinou.

Organizátor Turzovských hodov Mesto Turzovka ďakuje za pomoc a podporu Spolku priateľov Turzovky, Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci ako aj sponzorovi podujatia Banskobystrickému pivovaru Urpiner a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdarnom priebehu podujatí.

 

TL

TLTL

TL

TL

TL

 

TL

 

T

TL

TLTLTL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

PlagatMesto Turzovka pripravuje počas hodOvých dní

kultúrno-spoločenský prograM

TURZOVSKÉ HODY

Sobota 14.08.2021 od 14.00 hod.

HruštinecTurzovka plná hudby a zábavy

hudobno - zábavné popoludnie

Programom nás bude sprevádzať slovenský zabávač, spevák a imitátor Števo Hruštinec.

Účinkujú:  Progres, Akropola,  Katapult, ESO, 5TKA

Nedeľa 15.08.2021 OD 9.00 HOD.

HeligonkaTurzovská cifrovačka

stretnutie heligonkárov z Kysúc

Účinkujú: Seniorky z Turzovky, Ondrej Dorociak a spol., Adamko Gajdičiar, Miško Kvašňovský, Manželia Ježíkovci, Pavol Hlavačák, Detská skupina pri Jedľovine, Božka Rejdová, Štefan Šteiniger, Majka a Radko Záhumenskí, Hornokysuckí heligonári, Skupina V4F

Nedeľa 15.08.2021 OD 14.00 HOD.

LogoOpäť spolu pri muzike

49. ročník Beskydských slávností                                                                                                  

Účinkujú: ĽH Gernátovci, FS Bukovinka, ŽFS Turzovka, Muzička spod Grúňa, FS Makovanka, ĽH Ondreja Rovňana a ĽH MINÁRIKOVCI

 

27. 07. 2021 - 24. 08. 2021

VýstavaV RÍŠI FARIEB

autorská výstava Williama Jaroša, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pre KKS v Čadci

Podujatia sa uskutočnia,

ak to epidemiologické opatrenia v čase konania dovolia.

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste