Obsah

Školy a školské organizácie

Materská škola Turzovka - Šarky

riaditeľka:  Eva Pozvazníková
telefón: 041/ 4352 655
e-mail: riaditelka@msturzovka.eu
             mskola@msturzovka.eu
web: www.msturzovka.eu

škôlka

Základná škola Turzovka - Bukovina

riaditeľ:  Mgr. Rastislav Bakajsa 
telefón:  041/ 4352 502 
                041/ 4353 858
e-mail: zsturzovka305@zoznam.sk
web: www.zsturzovka.edupage.org

zs

Základná umelecká škola Turzovka

M.R.Štefánika, 023 54 Turzovka
riaditeľka: Mgr. Dagmar Labáková 
telefón: 041/ 4352 549
e-mail: zusturzovka@zusturzovka.sk 
web: www.zusturzovka.edupage.org

ZUŠ

Centrum voľného času

Jašíkova 179, 023 54 Turzovka
riaditeľka: Mgr. Anna Veselková                
telefón: 041/ 4352 210, 4352 214
mobil: 0918 663 173      
e-mail: info@cvcturzovka.sk
             www.cvcturzovka.sk

cvc