Obsah

Spojená škola

riaditeľ:  Mgr. Rastislav Bakajsa 
telefón:  041/ 4352 502 
                041/ 4353 858
e-mail: zsturzovka305@zoznam.sk
web: www.zsturzovka.edupage.org

zs