Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Oznamy a pozvánky

Zobrazené 361-390 z 425

Týždeň mozgu 16. – 22. marec 2020

Dátum: 12. 3. 2020

Týždeň mozgu (16. – 22. marec) je celosvetovo organizovaná kampaň, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o ochoreniach mozgu, spôsoboch ich liečby a o ich prevencii. Realizuje sa od roku 1996 a je do nej zapojených vyše 60 krajín vrátane Slovenska, ktoré sa tento rok zapojí po trinásty krát.

Výzva na podávanie návrhov

Dátum: 12. 3. 2020

Výzva na podávanie návrhov
na udeľovanie ocenení pre rok 2020
NÁVRH- NA UDELENIA OCENENÍ MESTA TURZOVKA

O Z N A M- zatvorenie budovy MsÚ

Dátum: 12. 3. 2020

Mestský úrad v Turzovke Vám oznamuje,
že od 12.03.2020 bude budova MsÚ zatvorená pre zamedzenie možného šírenia COVID-19

Žiadame Vás, aby ste uprednostnili elektronickú komunikáciu. V prípade nevyhnutných žiadostí Vás vybavia pracovníci prvého kontaktu.
Pre viac informácií volajte na číslo 041/420 93 11

Dôležitý oznam!

Dátum: 11. 3. 2020

Vzhľadom k vyhláseniu mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky sa od 12. marca 2020 PRERUŠUJE vyučovanie vo všetkých organizačných zložkách a súčastiach Spojenej školy Turzovka – Základnej škole, Materskej škole, Základnej umeleckej škole i Centre voľného času do odvolania, z dôvodu preventívnych karanténnych opatrení. Pre ďalšie informácie sledujte internetovú stránku mesta a školy.

Dôležité upozornenie !!!!!!!! - UZATVORENIE CVČ od 10.3.2020

Dátum: 11. 3. 2020

ZATVORENÉ DO PIATKU - 13.3.2020.

Usmernenie pre návštevníkov Mestskej knižnice v Turzovka

Dátum: 11. 3. 2020

Zároveň oznamujeme, že Mestská knižnica v Turzovke  bude od 10. 3. do 24. 3. 2020 otvorená v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Zrušenie spoločenských a kultúrnych podujatí v Turzovke

Dátum: 10. 3. 2020

Na základe rozhodnutia sa s platnosťou od dnes 10. marca 2020 do 15. apríla 2020 rušia všetky spoločenské i kultúrne podujatia a stretnutia pre verejnosť organizované v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Dátum: 9. 3. 2020

ZÁPIS

Koronavírus

Koronavírus

Dátum: 3. 3. 2020

Koronavírus

Svetový deň obezity - 4.3.2020

Dátum: 27. 2. 2020

V tento deň sa po celom svete konajú akcie nielen pre odborníkov, ale aj širokú verejnosť. Cieľom tohto dňa je oboznámiť spoločnosť s rizikami nadváhy a obezity a podporiť aktívny prístup k zvládaniu tejto problematiky. V rámci svetového dňa sa spájajú mnohé odborné inštitúcie a organizácie s cieľom komplexnej a efektívnej pomoci pre ľudí s týmto závažným rizikovým faktorom.  Obezita je celosvetovým problémom a nadobúda epidemické rozmery, trpí ňou viac než 2 miliardy ľudí po celom svete a tento počet sa neustále zvyšuje. Odhaduje sa, že každý druhý dospelý človek a každé piate dieťa majú nadváhu či obezitu.

Odber krvi 6.3.2020 aj v Turzovke

Dátum: 20. 2. 2020

harmonogram bezpríspevkových odberov na mesiac marec 2020

Pozvánka na MsZ

Dátum: 19. 2. 2020

27.02.2020- 14:00 hod

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Dátum: 18. 2. 2020

Celkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením ľudského faktora a úzko súvisí najmä s všeobecne nízkou mierou právneho vedomia. Prevažná väčšina nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru vyplýva z neznalosti povinností na úseku ochrany pred požiarmi.

Odvolanie

Dátum: 11. 2. 2020

II. stupeň povodňovej aktivity

Vyhlásenie

Dátum: 4. 2. 2020

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity

Mimoriadna situácia v meste

Mimoriadna situácia v meste

Dátum: 4. 2. 2020

Zdroj: Spravodajca mesta

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Dátum: 4. 2. 2020

Poškodenie cestného telesa- II/ 484- Turzovka- Klokočov v mestskej časti Predmier

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE – 4. FEBRUÁR

Dátum: 27. 1. 2020

Aj tento rok si 4. februára pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.

žihadielko

Vyhrajme nové ihrisko pre naše deti

Dátum: 15. 1. 2020

Naše mesto sa zapojilo do projektu Lidl ihrisko Žihadielko 2020. Desať miest z 93 prihlásených s najvyšším počtom hlasov získa nové detské ihrisko.

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 7. 1. 2020

hlavný účtovník mesta /zástup MD a RD/

Pracovná ponuka

Dátum: 9. 12. 2019

Obec Staškov

Pozvánka na MsZ

Dátum: 5. 12. 2019

12.12.2019

EKO VIANOCE

EKO VIANOCE

Dátum: 4. 12. 2019

Inšpirujte sa plagátom a vytvorte si doma atmosféru EKO VIANOC.

TES MEDIA

Dátum: 28. 11. 2019

OZNAM

1.december 2019

Dátum: 25. 11. 2019

Svetový deň boja proti AIDS

Bez nenávistného vyjadrovania a postojov

Dátum: 5. 11. 2019

V dňoch 5.11.2019, 6.11.2019, 7.11.2019 a 15.11.2019 bude v Základnej škole v Turzovke, pre žiakov 5. – 9. ročníka, realizovaný projekt mesta Turzovka pod názvom: „ Bez nenávistného vyjadrovania a postojov“. Tento projekt je realizovaný na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v podobe primárnej a sekundárnej sociálnej prevencie za podpory Žilinského samosprávneho kraja.

Pozvánka na desiate neplánované rokovanie MsZ

Dátum: 30. 10. 2019

7.11.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 28. 10. 2019

29.10.

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Dátum: 21. 10. 2019

Vážení občania, v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 dávame do pozornosti elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou- msu@turzovka.sk 

Svetový deň osteoporózy

Dátum: 17. 10. 2019

20. október 2019

Zobrazené 361-390 z 425

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste