Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Oznamy a pozvánky

Zobrazené 301-330 z 380

Energetika Turzovka má svoju web stránku

Dátum: 17. 4. 2020

odkaz na internetovú stránku

Detský hrad už nebol pre deti bezpečný

Detský hrad už nebol pre deti bezpečný

Dátum: 9. 4. 2020

Legislatíva Európskej únie zaviedla prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti detí na detských ihriskách. Týmto prísnym pravidlám vyhovujú nové certifikované ihriská zriadené v meste Turzovka v posledných rokoch.   Pred 15 rokmi vybudovaný detský hrad, už tieto normy nespĺňa. O potrebe riešiť tento problém  svedčí aj nedávna petícia od občanov zo sídliska, v ktorej sa sťažujú na neprispôsobivé správanie občanov hlavne v nočných hodinách, ale i na nedostatky hradu z hľadiska bezpečnosti.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dátum: 8. 4. 2020

č. 207
zo 6. apríla 2020

Bezplatná linka pre seniorov

Dátum: 7. 4. 2020


Súčasný stav pandémie nového koronavírusu  najviac dolieha na starších ľudí, ktorí patria k najohrozenejšej skupine. Väčšina z nich žije osamelo, sú izolovaní  v bytoch, či rodinných domoch a často nemajú potrebné  informácie. Táto situácia má nepriaznivý dopad aj na ich psychický a fyzický stav. 

Dodržiavajte opatrenia vlády počas Veľkej noci

Dátum: 7. 4. 2020


Mesto Turzovka žiada občanov, aby dodržiavali nariadenia vlády počas veľkonočných sviatkov,  platné v čase od  8. apríla  0.00 hod.  do 13. apríla 2020  23.59 hod. pre zabránenie  hromadného cestovania a návštev, ktoré by mohli mať negatívny následok pre vývoj situácie s nákazou novým koronavírusom v Slovenskej republike.

OZNAM- Jarný zber objemného odpadu sa tohto roku neuskutoční

Dátum: 6. 4. 2020

Mesto Turzovka oznamuje občanom, že v tomto roku nebude vykonávaný jarný zber objemného odpadu z dôvodu zamedzenie možného šírenia koronavírusu COVID-19.
Občan bude mať možnosť osobne odovzdať objemný odpad na zbernom dvore v Predmieri a to v dňoch :
• PONDELOK 7.00h - 15.00h
• UTOROK 7.00h - 15.00h
• STREDA 9.00h - 17.00h
• ŠTVRTOK 7.00h - 15.00h
• PIATOK 7.00h - 15.00h
• SOBOTA 8.00h - 11.00h
Ak občan bude mať záujem o odvoz odpadu od rodinného, či bytového domu bude to možné za poplatok, v ktorom bude zahrnutá doprava a manipulačný poplatok.
Záujem o túto službu treba nahlásiť do 20.4.2020 na Mestský podnik služieb Turzovka, č. t. 0908 190 770, e-mailom mps.turzovka@gmail.com, alebo martina.pavlikova@turzovka.sk. Nadiktovať treba: meno a priezvisko, adresu, tel, číslo a súpis odpadu, ktorý chce občan odovzdať.
Mestský podnik služieb po spracovaní údajov vypracuje harmonogram, oznámi občanovi termín odvozu odpadu a pristaví kontajner.
Drobný stavebný odpad je možné odovzdať výhradne na zberný dvor za poplatok 0,052 €/kg.
MESTO TURZOVKA PRÍSNE ZAKAZUJE VYKLADAŤ ODPAD KU ZBERNÝM NÁDOBÁM NA ODPAD.
Objemný odpad , resp. nadrozmerný odpad:
• patria sem: hlavne nábytok, staré okná bez sklenenej výplne, dvere, nádoby, matrace, sanitárna technika, kovový šrot ( radiátory, zárubne) a pod.

• nepatria sem: pneumatiky, elektroodpad, stavebný odpad, azbest, autobatérie

Mesto ponúka pomoc seniorom – nákup potravín do domácnosti, či dovoz stravy

Dátum: 29. 3. 2020

V súčasnej ťažkej dobe sú najviac ohrozenou skupinou  starší občania nad 65 rokov. Mesto Turzovka preto vyzýva obyvateľov z rizikových skupín, aby sa zbytočne nevystavovali riziku nákazy, ostali radšej doma, ak je to potrebné nakupovali len v doporučených hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. alebo využili pomoc svojich blízkych.

Rizikoví obyvatelia dostali rúško zadarmo

Dátum: 29. 3. 2020

V prípade, že patríte do rizikovej skupiny alebo ste v karanténe a hygienické rúško  ešte nemáte, prosíme kontaktujte Mestský úrad, č. tel 041/4209311.

Od 23.03.2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime

Dátum: 21. 3. 2020Obmedzenie spojov v rámci prázdninového režimu s účinnosťou od 23.3.2020

POŽIARE

Dátum: 21. 3. 2020

Vzhľadom  k príchodu teplých a jarných dní  a  nárastu  požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy   Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Čadci   dôrazne  upozorňuje   všetkých občanov,  právnické osoby  a  fyzické osoby - podnikateľov  na  prísny  zákaz 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 16. 3. 2020

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

Dôležité upozornenia mesta Turzovka k aktuálnej situácii. 

Dátum: 16. 3. 2020

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území celého Slovenska, mesto Turzovka žiada svojich občanov o dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu.

„Tvorivé dielne -Aby sa deti nenudili“

Dátum: 16. 3. 2020

„Jar a Veľká noc “

Urob si sám -veselé  rúško

Oznam- "DÚHA" zatvorená

Dátum: 16. 3. 2020

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu „DÚHA“

OZNAM- ZATVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU

Dátum: 13. 3. 2020

od 13.3.2020

Týždeň mozgu 16. – 22. marec 2020

Dátum: 12. 3. 2020

Týždeň mozgu (16. – 22. marec) je celosvetovo organizovaná kampaň, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o ochoreniach mozgu, spôsoboch ich liečby a o ich prevencii. Realizuje sa od roku 1996 a je do nej zapojených vyše 60 krajín vrátane Slovenska, ktoré sa tento rok zapojí po trinásty krát.

Výzva na podávanie návrhov

Dátum: 12. 3. 2020

Výzva na podávanie návrhov
na udeľovanie ocenení pre rok 2020
NÁVRH- NA UDELENIA OCENENÍ MESTA TURZOVKA

O Z N A M- zatvorenie budovy MsÚ

Dátum: 12. 3. 2020

Mestský úrad v Turzovke Vám oznamuje,
že od 12.03.2020 bude budova MsÚ zatvorená pre zamedzenie možného šírenia COVID-19

Žiadame Vás, aby ste uprednostnili elektronickú komunikáciu. V prípade nevyhnutných žiadostí Vás vybavia pracovníci prvého kontaktu.
Pre viac informácií volajte na číslo 041/420 93 11

Dôležitý oznam!

Dátum: 11. 3. 2020

Vzhľadom k vyhláseniu mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky sa od 12. marca 2020 PRERUŠUJE vyučovanie vo všetkých organizačných zložkách a súčastiach Spojenej školy Turzovka – Základnej škole, Materskej škole, Základnej umeleckej škole i Centre voľného času do odvolania, z dôvodu preventívnych karanténnych opatrení. Pre ďalšie informácie sledujte internetovú stránku mesta a školy.

Dôležité upozornenie !!!!!!!! - UZATVORENIE CVČ od 10.3.2020

Dátum: 11. 3. 2020

ZATVORENÉ DO PIATKU - 13.3.2020.

Usmernenie pre návštevníkov Mestskej knižnice v Turzovka

Dátum: 11. 3. 2020

Zároveň oznamujeme, že Mestská knižnica v Turzovke  bude od 10. 3. do 24. 3. 2020 otvorená v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Zrušenie spoločenských a kultúrnych podujatí v Turzovke

Dátum: 10. 3. 2020

Na základe rozhodnutia sa s platnosťou od dnes 10. marca 2020 do 15. apríla 2020 rušia všetky spoločenské i kultúrne podujatia a stretnutia pre verejnosť organizované v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Dátum: 9. 3. 2020

ZÁPIS

Koronavírus

Koronavírus

Dátum: 3. 3. 2020

Koronavírus

Svetový deň obezity - 4.3.2020

Dátum: 27. 2. 2020

V tento deň sa po celom svete konajú akcie nielen pre odborníkov, ale aj širokú verejnosť. Cieľom tohto dňa je oboznámiť spoločnosť s rizikami nadváhy a obezity a podporiť aktívny prístup k zvládaniu tejto problematiky. V rámci svetového dňa sa spájajú mnohé odborné inštitúcie a organizácie s cieľom komplexnej a efektívnej pomoci pre ľudí s týmto závažným rizikovým faktorom.  Obezita je celosvetovým problémom a nadobúda epidemické rozmery, trpí ňou viac než 2 miliardy ľudí po celom svete a tento počet sa neustále zvyšuje. Odhaduje sa, že každý druhý dospelý človek a každé piate dieťa majú nadváhu či obezitu.

Odber krvi 6.3.2020 aj v Turzovke

Dátum: 20. 2. 2020

harmonogram bezpríspevkových odberov na mesiac marec 2020

Pozvánka na MsZ

Dátum: 19. 2. 2020

27.02.2020- 14:00 hod

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Dátum: 18. 2. 2020

Celkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením ľudského faktora a úzko súvisí najmä s všeobecne nízkou mierou právneho vedomia. Prevažná väčšina nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru vyplýva z neznalosti povinností na úseku ochrany pred požiarmi.

Odvolanie

Dátum: 11. 2. 2020

II. stupeň povodňovej aktivity

Vyhlásenie

Dátum: 4. 2. 2020

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity

Zobrazené 301-330 z 380

Podujatie

PlagátPlagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste