Obsah

Komisia finančná a správy majetku mesta

Predseda komisie: Ing. Jana Majtanová

Členovia komisie: 

  1. MUDr.  Viera Belková 
  2. Miroslav Rejda
  3. Mgr. Kamil Kobolka
  4. JUDr.  Richard Mekiňa
  5. Ing. Jozefa  Dlhopolčeková
  6. Ing. Martina Chrenšťová
  7. Mgr. Adriana Ponyiczká
  8. Mgr. Štefan Kompánek
  9. Veronika Odkorková