Obsah

Komisia finančná a správy majetku mesta

Predseda komisie: Ing. Jana Majtánová

Členovia komisie:

  1. MUDr.  Viera Belková 
  2. Bc. Ondrej Blažek
  3. Ing. Jozefa  Dlhopolčeková
  4. Mgr. Kamil Kobolka
  5. Mgr. Štefan Kompánek
  6. Emília Machová
  7. PaedDr. Eleonóra Nekorancová
  8. Veronika Odkorková