Obsah

Komisia mládeže, vzdelávania, športu a kultúry

Predseda komisie: Mgr. Rastislav Bakajsa

Členovia komisie:                          

  1. Mgr. Kamil Kobolka
  2. Mgr. Drahomír Velička, PhD.
  3. Ladislav Kadura
  4. Rudolf Zajac
  5. Ing. Roman Nistler 
  6. Ivan Gajdičiar, st.
  7. Mgr. Gabriela Večeríková  
  8. Mgr. Branislav Večerík