Obsah

Komisia mládeže, vzdelávania, športu a kultúry

Predseda komisie: Mgr. Rastislav Bakajsa

Členovia komisie:

 1. MUDr. Jozef Bajcár
 2. JUDr. Martin Birka
 3. Jozef Bielčik
 4. Ivan Gajdičiar, st
 5. Ing. Ladislav Hejčík
 6. JUDr. Radoslav Hruška
 7. Ladislav  Kadura
 8. Mgr. Kamil Kobolka
 9. PaedDr. E. Nekorancová
 10. Mgr. Branislav Večerík
 11. Mgr. Gabriela Večeríková
 12. Mgr. Drahomír Velička, PhD
 13. Rudolf Zajac