Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Funkčné obdobie 2018 - 2022

Predseda komisie: Mgr. Rastislav Bakajsa

Členovia komisie:

 • MUDr. Jozef Bajcár
 • JUDr. Martin Birka
 • Jozef Bielčik
 • Ivan Gajdičiar, st
 • Ing. Ladislav Hejčík
 • JUDr. Radoslav Hruška
 • Ladislav  Kadura
 • Mgr. Kamil Kobolka
 • PaedDr. E. Nekorancová
 • Mgr. Branislav Večerík
 • Mgr. Gabriela Večeríková
 • Mgr. Drahomír Velička, PhD
 • Rudolf Zajac

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste