Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka

2005

2005 - VZN Mesta Turzovka o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z vlastných príjmov

2005 - poskytovanie dotácií.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68 kB

2005 - Novelizácia č. 1/2005 VZN o poskytovaní opatrovat.služby a o úhradách za opatrovateľ. službu

2005 - novel. opatrov. služba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB

2005 - Smernica pre uplatňovanie a vykonávanie fin.kontroly a vnútorného auditu vo fin.riadení mesta

2005-smernica o fin.kontrole 1.1.2005.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 93,5 kB

2005 - Smernice na ochranu objektu MsÚ

2005 - ochrana objektu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 125 kB

2005 - VZN Povodňový plán záchranných prác mesta Turzovka

2005 - povodne.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 150,5 kB

2005 - Zásady o tvorbe finančných fondov - úplné znenie

2005 - fin.fondy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77,5 kB

2004

2004 - Zásady povoľovania otváracích hodín v Meste Turzovka - Doplnok VZN o pravidlách času predaja

2004- otváracie hodiny.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42 kB

2004 - VZN Mesta Turzovka o určení školských obvodov pre I. a II. stupeň základnej školy

2004-škol.obvody.doc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB

2003

2003 - Zásady o tvorbe a použití finančných fondov Mesta Turzovka

2003-Zásady o tvorbe a použití fin.fondov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43 kB

2003 - Smernica o inventarizácii majetku mesta

2003- inventarizácia majetku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 50 kB

2003 - VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta

2003-čas predaja.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32,5 kB

2003 - VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

2003-opatrov.služba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47,5 kB

2003 - Smernica pre uplatňovanie a vykonávanie finančnej kontroly a vnútornom audite vo fin.riadení

2003-fin. kontrole a vnút.audite.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 92 kB

2003 - VZN o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta - zrušené uznesením MsZ č.6/2012

2003 - nariadenie o chove zvierat.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 99 kB

2001 a staršie

1999 - Novelizácia VZN o premávke na pozemných komunikáciách č.1/1999

1999-VZN o premávke.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB

2001 - VZN o verejnom poriadku na území mesta Turzovka

2001-VZN o verejnom poriadku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB

1999 - VZN o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Turzovka

1999-obvyklé nájomné za prenájom.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42 kB

2000 - VZN o udeľovaní ocenení mesta Turzovka

2000-udeľovanie ocenení.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49,5 kB
Zobrazené 141-159 z 159

Podujatie

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste