Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2020

Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

307/2020

Neuvedené

Damedis s.r.o.

Mesto Turzovka

31. 12. 2020

Oznámenie o odstúpení od zmluvy o dielo

306/2020

Neuvedené

B & B, spol. s r. o.

Mesto Turzovka

31. 12. 2020

Zmluva o odňatí majetku zo správy

305/2020

324 499,71 EUR

Kultúrne a spoločenské stredisko

Mesto Turzovka

31. 12. 2020

Zmluva č. 3/2020 o postúpení práv a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.12.2016

304/2020

156,00 EUR

Kultúrne a spoločenské stredisko

Mesto Turzovka

31. 12. 2020

Zmluva č. 2/2020 o postúpení práv a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.8.2020

303/2020

3 487,60 EUR

Kultúrne a spoločenské stredisko

Mesto Turzovka

31. 12. 2020

Zmluva č. 1/2020 o postúpení práv a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.7.2020

302/2020

540,00 EUR

Kultúrne a spoločenské stredisko

Mesto Turzovka

31. 12. 2020

Dohoda o prevode telefónneho čísla

301/2020

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

31. 12. 2020

Zmluva o odbere odpadu č. V 12/2020 MP

300/2020

676,80 EUR

P.M.Diesel, s.r.o.

Mesto Turzovka

31. 12. 2020

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.E-33/2020-AH

299/2020

124,48 EUR

Milan Šmahajčík

Mesto Turzovka

30. 12. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č.zmluvy 124/2020

296/2020

25,00 EUR

Husár PAvol

Mesto Turzovka

30. 12. 2020

Dohoda o skončení nájmu majetku mesta Turzovka vymedzeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov uzatorenej dňa 1.6.2016

295/2020

Neuvedené

Kultúrne a spoločenské stredisko

Mesto Turzovka

30. 12. 2020

Zmluva o odňatí majetku zo správy č. E-30/2020-AH

294/2020

44 859,54 EUR

Spojená škola

Mesto Turzovka

29. 12. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny č.9330/2020

297/2020

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Mesto Turzovka

28. 12. 2020

Poistná zmluva pre havarijné poistenie FLOTILA

293/2020

198,34 EUR

Kooperativa, a.s.

Mesto Turzovka

23. 12. 2020

dodatok č. N20200108014D01

292/2020

3 879,21 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny SR

Mesto Turzovka

22. 12. 2020

Dodatok č.3 k zmluve č. E-DOT-1/2020TR

291/2020

35 000,00 EUR

FK Tatran Turzovka

Mesto Turzovka

11. 12. 2020

Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla

298/2020

21 309,98 EUR

ENERGETIKA TURZOVKA, s. r. o.

Mesto Turzovka

7. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

290/2020

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

2. 12. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

289/2020

1 040,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Turzovka

2. 12. 2020

Zmluva o dielo č.V-11/2020-JČ Zmluva o dielo č. Zhotoviteľa 2020/EA/01/005

288/2020

19 440,84 EUR

Strabag, s. r. o.

Mesto Turzovka

2. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

287/2020

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Mesto Turzovka

30. 11. 2020

Rámcová poistná zmluva 9059803286 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila

286/2020

2 864,20 EUR

Generali poisťovňa, a.s.

Mesto Turzovka

30. 11. 2020

Dohoda č.20/19/54X/56

285/2020

15 679,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

26. 11. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 118/2020

283/2020

25,00 EUR

Minarčíková Elena

Mesto Turzovka

26. 11. 2020

Dohoda č. 20/19/010/31

282/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 307
Organizácie a spolky v meste