Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 10. 2020

Kúpna zmluva pod č. E-13/2020-AH

257/2020

12 073,00 EUR

MUDr.Eliška Beláková

Mesto Turzovka

23. 10. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 21/2020

256/2020

25,00 EUR

Halusková Eva

Mesto Turzovka

23. 10. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 112/2020

255/2020

25,00 EUR

Sadlek Martin

Mesto Turzovka

23. 10. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 111/2020

254/2020

50,00 EUR

Jašík Jozef

Mesto Turzovka

23. 10. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 110/2020

253/2020

50,00 EUR

Fojtík Ladislav

Mesto Turzovka

23. 10. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 108/2020

252/2020

50,00 EUR

Srničková Zdenka

Mesto Turzovka

21. 10. 2020

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.E 27/2020 AH

251/2020

559,00 EUR

Zuzana Krížková

Mesto Turzovka

21. 10. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. E-27/2020-AH

250/2020

1 590,00 EUR

Zuzana Krížková

Mesto Turzovka

20. 10. 2020

Dodatok č.1 k zmluve č. E-DOT-05/2020TR

249/2020

Neuvedené

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Mesto Turzovka

20. 10. 2020

Zmluva o dielo č. V - 7/2020 DD

248/2020

15 078,00 EUR

ManDoor, s.r.o.

Mesto Turzovka

13. 10. 2020

KÚPNA ZMLUVA č.E-26/2020-AH

247/2020

2 189,07 EUR

Miroslav Rudinský

Mesto Turzovka

13. 10. 2020

Kúpna zmluva pod č. E - 25/2020-AH

246/2020

644,52 EUR

Mesto Turzovka

Maja Szépová

13. 10. 2020

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č.KRHZ -VO-484-001/2020

245/2020

Neuvedené

Mesto Turzovka

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

13. 10. 2020

Zmluva o nájme pozemku č. E-10/2020-AH

244/2020

12,00 EUR

Bc.Katarína Saksonová

Mesto Turzovka

12. 10. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 106/2020

243/2020

50,00 EUR

Okuliarová Irena

Mesto Turzovka

12. 10. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 107/2020

242/2020

50,00 EUR

Pišteková Mária

Mesto Turzovka

9. 10. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 105/2020

241/2020

50,00 EUR

Tuhovčák Ladislav

Mesto Turzovka

9. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

240/2020

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

8. 10. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 104/2020

239/2020

50,00 EUR

Matejíková Jarmila

Mesto Turzovka

8. 10. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom

237/2020

50,00 EUR

Turčák Jozef

Mesto Turzovka

8. 10. 2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke - Hlinenom č. zmluvy 102/2020

236/2020

50,00 EUR

Stanik ladislav

Mesto Turzovka

7. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl.zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

238/2020

168 148,00 EUR

Ministerstvo financií

Mesto Turzovka

7. 10. 2020

Nájomná zmluva č.19/2020/NC o užívaní hrobového miesta na novom - rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

235/2020

25,00 EUR

Papaj Jozef ml.

Mesto Turzovka

7. 10. 2020

Kúpna zmluva č. 15/2020/NC

234/2020

664,00 EUR

Papaj Jozef ml.

Mesto Turzovka

7. 10. 2020

Zmluva o dielo č. V-08/2020 JČ

233/2020

50 995,34 EUR

REPONT

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 307
Organizácie a spolky v meste