Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 1. 2021

zmluva č. 4/2020 o postúpení práv a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov zo dňa 8.9.2020

18/2021

Neuvedené

Kultúrne a spoločenské stredisko

Mesto Turzovka

26. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2021

Neuvedené

Envirolive s.r.o.

Mesto Turzovka

26. 1. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o odbere odpadu č. V 12/2020 MP

16/2021

Neuvedené

P.M.Diesel, s.r.o.

Mesto Turzovka

26. 1. 2021

Zmluva o združenej dodávke plynu

15/2021

Neuvedené

Innogy Slovensko, s.r.o.

Mesto Turzovka

26. 1. 2021

Zmluva č.E-DOT-1/21TR o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií schváleného MsZ z rozpočtu mesta na rok 2021

14/2021

45 000,00 EUR

FK Tatran Turzovka

Mesto Turzovka

25. 1. 2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 2/2021

13/2021

25,00 EUR

Navarčík Róbert

Mesto Turzovka

22. 1. 2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 4/2021

33/2021

50,00 EUR

Tuhovčák Miroslav

Mesto Turzovka

22. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)

11/2021

Neuvedené

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Mesto Turzovka

21. 1. 2021

Číslo návrhu PZ 5019000592

12/2021

2 365,19 EUR

Kooperativa, a.s.

Mesto Turzovka

20. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

31/2021

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

18. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

10/2021

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

18. 1. 2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 3/2021

9/2021

50,00 EUR

Cesneková Alena

Mesto Turzovka

18. 1. 2021

Kúpna zmluva č. 2/2021/NC

8/2021

166,00 EUR

Ježík Ján ml.

Mesto Turzovka

18. 1. 2021

Nájomná zmluva č.2/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlienom

7/2021

12,50 EUR

Ježík Ján ml.

Mesto Turzovka

12. 1. 2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy pre účely zmeny užívateľa sástavy na existujúcom NN odbernom mieste - firmy a organizácie

6/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná a.s.

Mesto Turzovka

11. 1. 2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 1/2021

5/2021

12,50 EUR

Janka Kubačáková

Mesto Turzovka

5. 1. 2021

Nájomná zmluva č. 1/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

4/2021

12,50 EUR

Straková Božena

Mesto Turzovka

5. 1. 2021

Kúpna zmluva č. 1/2021/NC

3/2021

166,00 EUR

Straková Božena

Mesto Turzovka

5. 1. 2021

Združená zmluva o pripojení č.z. 2711708

2/2021

7,40 EUR

TES Media, s.r.o.

Mesto Turzovka

4. 1. 2021

Kúpna zmluva pod.č. E-01/2021-AH

1/2021

92,58 EUR

Čagala ján

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 376-395 z 395
Organizácie a spolky v meste