Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 3. 2022

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 8/2022

54/2022

50,00 EUR

Stopka Rastislav

Mesto Turzovka

9. 3. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

53/2022

Neuvedené

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

9. 3. 2022

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

52/2022

473,40 EUR

Stredoslovenská distribučná a.s.

Mesto Turzovka

9. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančncýh prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

51/2022

80 538,00 EUR

Slovenský vikariát kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda

Mesto Turzovka

8. 3. 2022

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č.V8/2021 JČ zo dňa 14.6.2021

50/2022

41 750,57 EUR

RISS Plus s.r.o.

Mesto Turzovka

8. 3. 2022

Zmluva o zorganizovaní kultúrneho spoločenského podujatia

49/2022

1 000,00 EUR

Juraj Tabaček

Mesto Turzovka

8. 3. 2022

Kúpna zmluva pod.č.V-d7-5/2021-DK

48/2022

2,69 EUR

Ján Malicher

Mesto Turzovka

4. 3. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-202021W322-211-27 zo dňa 3.3.20

47/2022

1 117 432,46 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Mesto Turzovka

4. 3. 2022

Kúpna zmluva pod č.V-e-6/2022-DK

46/2022

11,08 EUR

Peter Malicher

Mesto Turzovka

4. 3. 2022

Kúpna zmluva pod č.V-d7-3/2022-DK

45/2022

0,38 EUR

Peter Malicher

Mesto Turzovka

3. 3. 2022

Kúpna zmluva č.4/2022/NC

44/2022

664,00 EUR

Čanádyová Miriam

Mesto Turzovka

3. 3. 2022

Nájomná zmluva č. 4/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

43/2022

25,00 EUR

Čanádyová Miriam

Mesto Turzovka

2. 3. 2022

Kúpna zmluva č. 3/2022/NC

42/2022

664,00 EUR

JUDr.Martin Birka

Mesto Turzovka

2. 3. 2022

Nájomná zmluva č. 3/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

41/2022

25,00 EUR

JUDr.Martin Birka

Mesto Turzovka

2. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

40/2022

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

24. 2. 2022

Zmluva o umeleckom výkone AM1/2022

39/2022

100,00 EUR

Muzička spod grúňa

Mesto Turzovka

24. 2. 2022

Zmluva o umeleckom výkone AM02/2022

38/2022

70,00 EUR

Občianske združenie ŽFS Turzovanka

Mesto Turzovka

23. 2. 2022

Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu

37/2022

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

23. 2. 2022

Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu- programu

36/2022

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

23. 2. 2022

Dohoda číslo 22/19/054/22 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby PO alebo FO

35/2022

759,24 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

22. 2. 2022

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č.zmluvy 7/2022

34/2022

50,00 EUR päťdesiat

Učníková Daniela

Mesto Turzovka

18. 2. 2022

Dodatok č.1 k zmluve o dodávke a odber tepla

33/2022

Neuvedené

Mesto Turzovka

ENERGETIKA TURZOVKA, s. r. o.

18. 2. 2022

Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku č.E-38/2021-AH

32/2022

19 604,73 EUR

Obec Makov

Mesto Turzovka

16. 2. 2022

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 114/2020

31/2022

50,00 EUR

Meňhartová Janka

Mesto Turzovka

8. 2. 2022

Kúpna zmluva č,/2022/NC

30/2022

166,00 EUR

Dodeková Jarmila

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 204
Organizácie a spolky v meste