Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov

160/2022

13 025,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

29. 6. 2022

Zmluva o prevode vlastníctva č. 01197/2021-PKZP-K40137/21,00

159/2022

452,93 EUR

Slovenský pozemkový fond

Mesto Turzovka

29. 6. 2022

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.E-18/2022-AH

158/2022

500,00 EUR

Mesto Turzovka

Pavol Smolka

27. 6. 2022

Zmluva o dielo č. V5/2022LR

157/2022

26 579,77 EUR

abaWood s.r.o.

Mesto Turzovka

24. 6. 2022

Nájomná zmluva č. 6/2022/NC o užívaní hrobového miesta na novom -rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

156/2022

12,50 EUR

Mesto Turzovka

Jana Cisáriková

24. 6. 2022

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

155/2022

30,00 EUR

Pavol Smolka

Mesto Turzovka

24. 6. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2022-AM

154/2022

300,00 EUR

Mesto Turzovka

Lucia Kontríková

22. 6. 2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo V10/2021 JČ

153/2022

neuvedené

Metrostav DS a.s.

Mesto Turzovka

20. 6. 2022

Zmluva o reklame

152/2022

Neuvedené

Banskobystrický pivovar a.s.

Mesto Turzovka

16. 6. 2022

Zmluva o dielo

151/2022

200,00 EUR

Mgr. Ivana Faktorová

Mesto Turzovka

16. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2022 č. zmluvy: E-DOT-19/2022TR

150/2022

2 000,00 EUR

Mesto Turzovka

Cykloklub CK Turzovka

16. 6. 2022

Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek č.MS/1022/40E

149/2022

Neuvedené

Ticketportal SK, s.r.o.

Mesto Turzovka

8. 6. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemku

148/2022

250,00 EUR

Mesto Turzovka

AUTOŠKOLA - Pavol Neckár

8. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

147/2022

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

6. 6. 2022

Zmluva o grantovom účte

146/2022

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Mesto Turzovka

6. 6. 2022

Zmluva o výpožičke č. 13/2022

145/2022

Neuvedené

Kysucké múzeum v Čadci

Mesto Turzovka

6. 6. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.E-13/2022-AH

144/2022

1 591,00 EUR

Mesto Turzovka

Slovenská autobusová doprava

6. 6. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.E-15/2022-AH

143/2022

1 610,00 EUR

Mesto Turzovka

Stalmex s.r.o.

1. 6. 2022

Dohoda č.E-12/2022-AH o skončení nájmu majetku mesta Turzovka

142/2022

Neuvedené

Mesto Turzovka

MO Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka

1. 6. 2022

Dohoda č.E-17/2022-AH o skončení nájmu majetku mesta Turzovka

141/2022

Neuvedené

Mesto Turzovka

Zuzana Krížková

1. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2022 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-14/2022TR

140/2022

2 000,00 EUR

Mesto Turzovka

Spolok priateľov Turzovka

1. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2022 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-16/2022TR

139/2022

3 000,00 EUR

Mesto Turzovka

TURZOVSKÝ VETERÁN CLUB

30. 5. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

138/2022

Neuvedené

Družstvo Agrofond Bukovina

Mesto Turzovka

30. 5. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. E-16/2022-AH

137/2022

450,00 EUR

Mesto Turzovka

Žaneta Kubačková

30. 5. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve č. E2409 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu dotácie zo dňa 20.12.2021

136/2022

Neuvedené

Environmentálny fond

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 176-200 z 335
Organizácie a spolky v meste