Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 1. 2022

Nájomná zmluva

NZ 01/2022

292,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Rác Karol

31. 1. 2022

Nájomná zmluva

NZ 02/2022

224,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bongilaj Mário

31. 1. 2022

Nájomná zmluva

NZ 03/2022

232,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bogdanová Irena

31. 1. 2022

Nájomná zmluva

NZ 04/2022

200,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Masnica Ján

31. 1. 2022

Nájomná zmluva

NZ 05/2022

260,80 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bogdanová Irena

31. 1. 2022

Nájomná zmluva

NZ 06/2022

260,90 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bogdán Adrián

31. 1. 2022

Nájomná zmluva

NZ 07/2022

259,50 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Erika Bogdanová

14. 2. 2022

Zmluva

Separ 01/2022

172,80 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.

28. 2. 2022

Nájomná zmluva

NZ 08/2022

260,90 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bogdán Adrián

2. 3. 2022

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mestský podnik služieb Turzovka

15. 3. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

228,00 EUR

RONNES, s.r.o.

Mestský podnik služieb Turzovka

21. 3. 2022

Rámcová dohoda

RD 01/2022

15 379,20 EUR

Peter Tomek - Todako

Mestský podnik služieb Turzovka

23. 3. 2022

Rámcová dohoda

RD 02/2022

15 158,40 EUR

SAKSON-BETÓN s.r.o.

Mestský podnik služieb Turzovka

28. 3. 2022

Rámcová dohoda

RD 03/2022

29 160,70 EUR

STAVOSPOL, spol.s r.o.

Mestský podnik služieb Turzovka

28. 3. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 4/2022 ČJ

109 902,49 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Mesto Turzovka

28. 3. 2022

Rámcová dohoda

RD 04/2022

26 396,48 EUR

Korzo Korňa, s.r.o.

Mestský podnik služieb Turzovka

31. 3. 2022

Nájomná zmluva

NZ 09/2022

250,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Rác Karol

31. 3. 2022

Nájomná zmluva

NZ 10/2022

169,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bongilaj Mário

31. 3. 2022

Nájomná zmluva

NZ 11/2022

185,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bogdanová Irena

31. 3. 2022

Nájomná zmluva

NZ 12/2022

160,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Masnica Ján

31. 3. 2022

Nájomná zmluva

NZ 13/2022

213,80 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bogdanová Irena

31. 3. 2022

Nájomná zmluva

NZ 14/2022

213,90 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bogdán Adrián

31. 3. 2022

Nájomná zmluva

NZ 15/2022

225,50 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Erika Bogdanová

5. 4. 2022

Nájomná zmluva

NZ 16/2022

46,89 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Konrádová Helena

30. 4. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo_

6 012,00 EUR

VŠ - Stavby - SK, s.r.o.

Mestský podnik služieb Turzovka

25. 5. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 5/2022 ČJ

66 956,15 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Mesto Turzovka

7. 6. 2022

Nájomná zmluva

NZ 17/2022

74,87 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Rác Mário

1. 8. 2022

Nájomná zmluva

NZ 18/2022

165,10 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bogdan Pavol

1. 9. 2022

Nájomná zmluva

NZ 19/2022

261,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bogdan Ľubomír

1. 9. 2022

Nájomná zmluva

NZ 20/2022

151,28 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Otília Bongilajová

20. 9. 2022

Zmluva

Separ 02/2022

172,80 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Drogéria Hrušková s.r.o.

2. 11. 2022

Nájomná zmluva

NZ 21/2022

75,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Baláž Marián

1. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 22/2022

74,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Kopyčár Vladimír

28. 12. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení služieb a činnosti pri separovaní zberu triedených zložiek komunálneho odpadu č. 3/2018

Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2018

135,16 EUR

Združenie TKO Semeteš n.o.

Mestský podnik služieb Turzovka

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 23/2022

250,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Rác Karol

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 24/2022

254,30 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bogdanová Irena

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 25/2022

254,40 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bogdán Adrián

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 26/2022

266,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Erika Bogdanová

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 27/2022

221,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Otília Bongilajová

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 28/2022

54,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Baláž Štefan

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 29/2022

54,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Rác Diego Mário

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 30/2022

95,10 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Baláž Marián

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 31/2022

97,80 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Muchová Jana

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 32/2022

52,55 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Konrád Martin

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 33/2022

94,20 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Balážová Dana

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 34/2022

60,90 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Konrádová Helena

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 35/2022

59,05 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Balážová Irena

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 36/2022

101,15 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Kopyčár Vladimír

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 37/2022

61,95 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Michalisková Janka

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 38/2022

59,05 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Holub Tibor

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 39/2022

60,35 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Michaličková Božena

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 40/2022

60,35 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Bongilaj Ernest

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 41/2022

60,35 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Cabalák Ján

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 42/2022

102,35 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Rácová Marcela

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 43/2022

102,35 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Baliarová Viera

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

NZ 44/2022

102,85 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Rác Mário

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 09-2020

280,80 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Anna Krištiaková

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 01-2022

93,60 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 03-2020

280,80 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

ELEKTRO KATKA s.r.o.

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 12-2020

468,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Ondrej Šinal

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 17-2020

624,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Dom sv.Jozefa - Centrum pre deti a rodiny

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 18-2020

624,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Spojená škola sv. Jozefa

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 01-2021

93,60 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Magnet Invest

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 08-2020

187,20 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Danza Trans, s.r.o.

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 13-2020

187,20 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

STE.A.M,s.r.o.

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 19-2020

1 216,80 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

JANIŠ, s.r.o.

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 01-2020

187,20 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

HERAKLES - NET, s.r.o.

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 07-2020

280,80 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Anna Horská

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 02-2020

187,20 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Jana Šamajová - Tržnica-Bar

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 10-2020

93,60 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Lama Plus Slovakia, s.r.o.

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 05-2020

374,40 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

KON-SHOP, s.r.o.

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 15-2020

655,20 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

PharmDr.Igor Minarovič, Phd.

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 22-2020

93,60 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Peter Tomek - Todako

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 11-2020

93,60 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Dušan Machovčák - M - PARKET

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 14-2020

31,20 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Anna Kostolanyiová - Kaderníctvo Lea

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 20-2020

187,20 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

TOMALA, s.r.o.

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 02-2022

374,40 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Drogéria Hrušková s.r.o.

30. 12. 2022

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve SEPAR 21-2020

93,60 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Peter Mravec - Tempo

16. 1. 2023

Zmluva o združených dodávkach elektriny

Zmluva č. SC2022/2386

Neuvedené

MET Slovakia, a.s.

Mestský podnik služieb Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Organizácie a spolky v meste