Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Oznamy a pozvánky

Zobrazené 121-150 z 380

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.142

Dátum: 1. 3. 2022

Zo dňa 26. februára 2022

Mesto Turzovka organizuje humanitárnu zbierku pre utečencov z Ukrajiny

Dátum: 28. 2. 2022

Jedná sa o trvanlivé potraviny, drogériu a materiálovú pomoc pre deti i dospelých. Veci môžete prinášať do Kultúrneho domu Rudolfa Jašíka v čase otváracích hodín mestskej knižnice.

Pozvánka na druhé plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Dátum: 23. 2. 2022

Dňa 3.marca 2022 o 10.00 hod.

Vedomostný kvíz – Poznáš Euroregión Beskydy?

Dátum: 9. 2. 2022

Milé deti, pripravili sme pre vás malý kvíz zameraný na drevenú architektúru a zemepisné zaujímavosti českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy.

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Dátum: 4. 2. 2022

V období od 4. februára do 22. júla 2022 bude prebiehať Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (SU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Štatistický úrad SR vybral do zisťovania 436 samospráv, medzi ktorými sa nachádza aj mesto Turzovka.

„VAKCI ZUZKA“ už druhý krát v tomto roku navštívi naše mesto 10. februára 2022 ( štvrtok) od 11:00 hod – 15:30 hod.

Dátum: 3. 2. 2022

Vážení občania!
Žilinský samosprávny kraj v snahe zabezpečiť očkovanie pre všetkých obyvateľov pokračuje vo vakcinačnom pláne „VAKCI ZUZKA“ Táto očkovacia skupina prechádza jednotlivými mestami a obcami so zámerom sprístupniť verejnosti očkovanie čo najbližšie.

Centrum sociálnych služieb Fantázia

Dátum: 3. 2. 2022

Ponúka týždenný pobyt pre mladistvého i dospelého občana s mentálnym, fyzickým i duševným znevýhodnením, prípadne seniora s alzheimerovou chorobou, demenciou.

OMIKRON

Žilinský samosprávny kraj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pripravil Manuál pre občanov, ako zvládnuť ochorenie COVID-19 variant omikron v domácnosti

Dátum: 1. 2. 2022

Rady pre občanov

Vedomostný kvíz pozná výhercov súťaže

Dátum: 31. 1. 2022

Na začiatku decembra 2021 český Región Beskydy spoločne s partnerom projektu Mikroregiónom
Horných Kysúc vyhlásili v rámci projektu ,, Naučné stezky v Beskydech,, vedomostný kvíz
o prírode a zemepisných zaujímavostiach česko – slovenského prihraničného regiónu.

Projekt ,, Naučné stezky v Beskydech ,, sa blíži do svojho cieľa ukončenia.

Dátum: 31. 1. 2022

Koniec roku 2021 priniesol aj koniec projektu „Naučné stezky v Beskydech“, číslo: CZ/FMP/6c/04/059, ktorý Mikroregión Horných Kysúc ako partner realizoval s českým Regiónom Beskydy.

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Dátum: 26. 1. 2022

Ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb,ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Centrum sociálnych služieb poskytuje služby v tichom a peknom prostredí.

Dátum: 21. 1. 2022

Potrebujete opateru? Príďte k nám!

Pozvánka na prvé neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Dátum: 20. 1. 2022

Dňa 25.januára 2022 o 16.00 hod.

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

Dátum: 13. 1. 2022

V najbližších týždňoch sa očakáva nástup nového variantu Omikron. Vláda SR preto na dnešnom rokovaní schválila nový súbor opatrení, tzv. covid manuál, na základe ktorého pripraví Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášky. Do platnosti vstúpia v stredu 19. januára 2022.

Vakcizuzka

„VAKCI ZUZKA“ v novom roku navštívi naše mesto už 11. januára 2022 (utorok) od 11:00 hod – 15:30 hod.

Dátum: 4. 1. 2022

Vážení občania!
Žilinský samosprávny kraj v záujme zabezpečiť maximálnu mieru zaočkovanosti v rámci Žilinského samosprávneho kraja a snahe sprístupniť očkovanie pre všetky vrstvy obyvateľstva si Vás dovoľujeme upozorniť na vakcinačný plán pod názvom „VAKCI ZUZKA“.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 772

Dátum: 15. 12. 2021

Zo dňa 14. decembra 2021

Národný očkovací týždeň Darujme si Vianoce

Dátum: 10. 12. 2021

Situácia v nemocniciach je kritická. Pľúcne ventilácie sú naplno obsadené zväčša neočkovanými pacientami, ktorí bojujú o život. Nemocnice nedokážu liečiť pacientov s inými chorobami.

Milé deti, pripravili sme pre vás malý kvíz o prírode a zemepisných zaujímavostiach českej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy.

Dátum: 9. 12. 2021

Slováci a Česi sú dva národy, ktoré až do konca roku 1992 žili v spoločnom štáte a dorozumievali sa bez tlmočníka. Boli by sme radi, keby tomu bolo aj naďalej. Preto sme sa rozhodli polovicu otázok položiť v slovenskom jazyku a druhú polovicu v českom jazyku.

„VAKCI ZUZKA“    sa opäť vracia do nášho mesta  -  14.12.2021 (utorok)  od 9:30 hod – 12:00 hod.

„VAKCI ZUZKA“ sa opäť vracia do nášho mesta - 14.12.2021 (utorok) od 9:30 hod – 12:00 hod.

Dátum: 9. 12. 2021

Vážení občania!
Žilinský samosprávny kraj má záujem zabezpečiť maximálnu mieru zaočkovanosti v rámci Žilinského samosprávneho kraja a snahu sprístupniť očkovanie pre všetky vrstvy obyvateľstva.

Pozvánka na šieste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Dátum: 9. 12. 2021

Dňa 16. decembra 2021 (štvrtok) o 10.00hod.

Vybrané domácnosti navštívia pracovníci Štatistického úradu Slovenskej republiky

Dátum: 6. 12. 2021

V dňoch od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023

Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2022-2026

Dátum: 25. 11. 2021

Vážení obyvatelia Mesta Turzovka,
na základe Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Mesto Turzovka vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021

Dátum: 25. 11. 2021

K návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Upozornenie polície pre občanov nášho mesta

Dátum: 22. 11. 2021

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V ČADCI

Vakcizuzka

„VAKCI ZUZKA“ bude v našom meste už po tretí krát - 25. 11. 2021 (štvrtok) od 10:00 hod – 12:00 hod.

Dátum: 16. 11. 2021

Vážení občania!
Žilinský samosprávny kraj v záujme zabezpečiť maximálnu mieru zaočkovanosti v rámci Žilinského samosprávneho kraja a snahe sprístupniť očkovanie pre všetky vrstvy obyvateľstva si Vás dovoľujeme upozorniť na vakcinačný plán pod názvom „VAKCI ZUZKA“.

Kysucká nemocnica očkuje v sobotu 13.novembra bez registrácie

Dátum: 12. 11. 2021

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca informuje, že v sobotu 13. novembra 2021 v čase od 07.30 do 11.30 hod.
bude očkovať aj bez registrácie.

Registrácia na testovanie nezaočkovaných dobrovoľníkov na protilátky voči Covid-19

Dátum: 11. 11. 2021

Hľadáme dobrovoľníkov – obyvateľov Turzovky, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 a chcú sa zúčastniť štúdie na zisťovanie prítomnosti a hladiny protilátok vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2.

Upozornenie Stredoslovenskej energetiky a.s. Žilina

Dátum: 8. 11. 2021

Alternatívny dodávateľ energií - Slovakia Energy na slovenskom trhu končí svoju činnosť. Pre odberateľov, ktorí boli zákazníkmi tejto spoločnosti, je vhodné, aby uzavreli novú zmluvu o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom.

Začiatkom novembra sa bude vykonávať fyzický odpočet spotreby elektriny

Dátum: 8. 11. 2021

Poverené osoby /2 odpočtári/, na základe poverenia Stredoslovenskej distribučnej a. s. budú vykonávať ročný, teda fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie.

Oznam Stredoslovenskej distribučnej a.s. pre občanov Predmiera

Dátum: 5. 11. 2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností v mestskej časti Predmier, v lokalite od križovatky do Korne okolo rybníkov smerom na Klokočov, následne po pravej strane cesty 2. triedy, kde vetví do Riečok na oboch stranách.

Zobrazené 121-150 z 380

Podujatie

PlagátPlagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste