Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Turzovke Tlačiť

Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2018

V stredu 13. decembra 2017 sa uskutočnilo dvanáste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke. Rokovanie viedol primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis. Poslanci prerokovali 22. bodový program zasadania.
Medzi hlavné body rokovania patril i návrh rozpočtu mesta na rok 2018.Rozpočet mesta je základom finančného hospodárenia mesta. Návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý bol predložený na rokovanie MsZ bol zostavený ako rozpočet vyrovnaný, v celkovom objeme 4 632 698 €,  bez výsledku hospodárenia za rok 2017.

Po vypracovaní záverečného účtu mesta za rok 2017 a vyčíslení prebytku hospodárenia, navrhne samospráva mesta realizáciu väčšiny investičných výdavkov. V celkovom objeme rozpočtu Mesta Turzovka sú zarhnuté i rozpočty rozpočtových organizácií a príspevky na činnosť príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka. Mesto Turzovka je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, ktoré zabezpečujú proces výchovy a vzdelávania (ZŠ, MŠ, CVČ, KaSS) a dvoch príspevkových organizácií (MPS, KaSS). Predložený návrh rozpočtu na rok 2018 MsZ v Turzovke schválilo.

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 


 

   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 16.01.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo